Święto Kupca 2023 w Krakowie

Święto Kupca 2023 w Krakowie

Msza w kościele św. Barbary, pochód kupiecki, wręczenie medali i wyróżnień, ceremonia pasowania na kupca przedstawicieli nowo przyjętych członków Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej – to niektóre wydarzenia w ramach Święta Kupca, które odbyły się w niedzielę, 17 grudnia.

 

Uroczystości rozpoczęły się tradycyjną mszą w kościele św. Barbary w intencji kupców i przedstawicieli Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Odprawił ją ojciec superior Jacek Maciaszek a kazanie wygłosił ks. prof. Krzysztof Homa. Po mszy pochód kupców, w rytm marszów granych przez kapelę góralską ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki przeszedł z placu Mariackiego dookoła Rynku Głównego na estradę Targów Bożonarodzeniowych, gdzie prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek wygłosił orędzie kupieckie A.D. 2023.
Sławetni Kupcy Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa

Starodawnym zwyczajem, w dniu święta kupieckiego, po nabożeństwie w kościele św. Barbary, pochód kupiecki maszerując w odświętnym pochodzie okrąża Rynek Główny naszego Miasta. Z tego wyjątkowego miejsca, jakim jest estrada Jarmarku Bożonarodzeniowego na płycie Rynku Głównego, wzorem swoich poprzedników, zwracam się z orędziem kupieckim do Was, tutaj zebranych oraz mieszkańców Krakowa i turystów.

Szanowni Państwo!
Krakowska Kongregacja Kupiecka jest jedną z niewielu w Polsce organizacji, o tak bogatym rodowodzie i niezwykłej historii. Powołana do życia za panowania króla Władysława Jagiełły miała podstawowe zadane: reprezentować interesy kupiectwa, dbać o jego rozwój i ożywiać gospodarkę, która wpływa na podniesienie poziomu życia każdego z Nas. Kongregacja trwała przez wieki i trwa nadal wyznaczając nowe zadania współczesnemu kupiectwu. A te zadania są coraz trudniejsze.
Odchodzący już powoli do historii rok 2023 to dla nas trudny czas, pełen wyzwań i wytężonej pracy. Kupcy, lokalni przedsiębiorcy są od lat adresatami niełatwych do stosowania przepisów i regulacji. Tak na szczeblu centralnym – poprzez skomplikowane ustawy, nieustannie zmieniające się prawo podatkowe, jak i lokalnie. Dlatego chcę dziś przedstawić kilka istotnych dla nas postulatów, które mogłyby z jednej strony ułatwić nam życie codziennie, a z drugiej wesprzeć polski kapitał, polskich przedsiębiorców i kupców.
Apelujemy przede wszystkim o odwrócenie negatywnych zmian podatkowych. Liczymy, że obecny rząd zrealizuje swoje obietnice choćby w zakresie przywrócenia normalności ze składką zdrowotną, bo to przecież absurd, by płacić składkę zdrowotną od samochodu dostawczego.
Z całą mocą uważamy, że jedną z kolejnych kluczowych reform gospodarczych powinien być obowiązek płacenia podatku VAT wyłącznie od faktur zapłaconych, by nie doprowadzać do utraty płynności dobrze prosperujących firm z powodu nieuczciwych kontrahentów.
Chcę również w imieniu krakowskich kupców zaapelować dla władz lokalnych, krakowskich. O chęć kompromisu, daleko idącego dialogu i przede wszystkim proszę o otwartość na rozmowy z nami. Wszyscy bowiem chcemy dobra dla tego miasta i jego mieszkańców.
Dlatego warto rozmawiać i budować mosty porozumienia, zamiast przyjmować twarde rozwiązania, które w finalnym rozrachunku uderzają w lokalną przedsiębiorczość i nie przynoszą nic dobrego.
Głęboko wierzymy i liczymy, że kolejne miesiące i lata przyniosą tak potrzebne uspokojenie i stabilizację w gospodarce i życiu społecznym. Zapewniam, że kupcy, drobni przedsiębiorcy, rzemieślnicy to ludzie oddani, zaangażowani i wytrwali. Nie poddajemy się, przełamujemy wszelkie bariery i często pokazujemy władzy co trzeba robić, by było lepiej. Zawsze szanujemy kompromisy, dialog i wspólne działania. Jesteśmy nie tylko kupcami, ale tak jak tu Państwo licznie zgromadzeni – jesteśmy mieszkańcami tego miasta. Siła i sukces naszego miasta to nasza jedność i współpraca w relacjach społecznych, gospodarczych i politycznych.
Szanowni Państwo!
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składam serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Mam nadzieję, że w domach państwa nie zabraknie świątecznego ciepła i serdecznej atmosfery. A przyszły 2024 rok będzie dla nas wszystkich bardziej łaskawy.
Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia!

Po orędziu i pamiątkowym zdjęciu na tle Jarmarku Bożonarodzeniowego, jednego z firmowych wydarzeń autorstwa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej pochód dotarł do magistratu. Tu, w Holu Kamiennym Urzędu Miasta Krakowa odbył się koncert Góralskiej Dziecięcej Orkiestry Dętej ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki.
Oficjalna część obchodów Święta Kupca rozpoczęła się w sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Po powitaniach (wśród gości byli m.in. senator RP Jerzy Fedorowicz, posłowie do Sejmu RP Aleksander Miszalski, Rafał Komarewicz i Paweł Śliz, zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig) prezes Wiesław Jopek poprosił o zabranie głosu prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, który powiedział m.in. – Święto Kupca, rokrocznie celebrowane przez Krakowską Kongregację Kupiecką, przypomina o jej wielkiej randze dla tworzenia dorobku naszego miasta, ale także uświadamia mieszkańcom, w jak wielkim stopniu – dzięki pielęgnowaniu tego ponad 600-letniego dziedzictwa – kupcy kształtują współczesne oblicze miasta. Prezydent podkreślił, że królewski, uniwersytecki i artystyczny Kraków w pewnym sensie zawsze należał do kupców, bo dzięki kupcom się rozwijał. Wystarczy przyjrzeć się pięknym mieszczańskim kamienicom, skarbom zgromadzonym w muzeach i kościołach, prześledzić dzieje krakowskiego samorządu, obejrzeć podziemia Rynku. Kupcy krakowscy angażowali się w życie społeczne, religijne i polityczne, wspierali inicjatywy o charakterze narodowym. Finansowali powstańcze zrywy, wzbogacali architekturę miasta, sprawowali mecenat nad twórczością artystyczną. – Te tradycje, troskliwie przez Państwa pielęgnowane, są dziś nie tylko częścią dziedzictwa, ale też znaczącym elementem współczesnego wizerunku Krakowa – dodał Jacek Majchrowski.
Po tym wystąpieniu prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wręczył odznakę Honoris Gratia Zbigniewowi Baranowi, wiceprzewodniczącemu Rady Krakowskich Seniorów III kadencji i przedstawicielowi zarządu Rady IV kadencji. W swojej działalności zawodowej, poprzez wrażliwość i ofiarność, pomaga krakowianom znajdującym się w najtrudniejszych okolicznościach losowych. Od czterdziestu lat jest członkiem Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
Na mównicę prowadzący uroczystość były wieloletni wiceprezes KKK Wiesław Nalepa zaprosił starszego Bractwa Kurkowego Zdzisława Grzelkę, który powiedział, że na doroczną kupiecką uroczystość przyszedł w licznym gronie braci kurkowych z królem Reginaldem Sas Jaworskim, marszałkami Krzysztofem Koskiem i Tomaszem Cichoniem, ceremoniarzem Januszem Wójcikiem, królem kurkowym AD 2022 Janem Grzegorzem Pacutem, chorążym Krystianem Grzybkiem i Krzysztofem Karbowskim dlatego by odznaczyć prezesa Wiesława Jopka Krzyżem Złotym Bractwa Kurkowego. Prezes Jopek jest od 2000 roku członkiem Bractwa Kurkowego, jego wprowadzającymi byli wybitni gastronomicy, członkowie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i królowie w Bractwie Kurkowym Jerzy Brzeziński i Józef Bobula.

Przed ceremonią pasowania na kupca przedstawicieli nowo przyjętych członków Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej zebrani mieli możliwość zobaczenia krótkiej prezentacji o Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i wysłuchali krótkiego wystąpienia red. Mariana Satały, rzecznika prasowego KKK na temat symboli kupieckich. Oto tekst wystąpieniay:
Szanowni Państwo!

Wchodzimy jako - Polska w nową rzeczywistość. Od kilku dni mamy nowy rząd. Czas pokaże czy dla kupiectwa będzie korzystniejszy. To słowa prezesa Wiesława Jopka wypowiedziane przed godziną w orędziu kupieckim jakie wygłosił na Rynku Głównym. Ostatnie lata nie były dla małej i średniej przedsiębiorczości najlepsze, - pandemia covid 19 czy wojna w Ukrainie skomplikowały i nadal utrudniają działalność. Jako mikro przedsiębiorcy jesteśmy na tyle mobilni, że potrafimy uporać się z przeciwnościami i przestawić się na inne tory. Potrzebujemy jednak wsparcia i zrozumienia dla naszych działań. Być może, nowy rząd będzie z większą uwagą wsłuchiwał się w głosy małych i średnich przedsiębiorców i gotów będzie do współpracy z nami, w sprawach nas dotyczących.

Krakowska Kongregacja Kupiecka, świętująca 613 rocznicę istnienia, wrośnięta w historię, legitymuje się symbolami świadczącymi o jej znaczeniu w życiu miasta. Przedstawię niektóre z nich, możecie je Państwo zobaczyć, bowiem Muzeum Krakowa, na ten specjalny dzień, wyeksponowało je na naszej sali obrad.

Uwagę Państwa przykuwa Lada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej z 1791 roku. Ufundowana przez Ignacego Laśkiewicza służyła do przechowywania najcenniejszych dokumentów Kongregacji. Wykonana jest z drewna i mosiądzu, srebrzona i złocona. Lada jest naszym depozytem w Muzeum Krakowa. Na frontowej ściance tej skrzyni znajduje się herb Krakowa, na bocznych antaby w kształcie lwich głów. Na szczycie jest wyprofilowany cokół, na nim trójmasztowy okręt.

Laska starszego Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Wykonana została w pierwszej połowie XVII wieku ze srebra z elementami złoconymi. Laska złożona jest z czterech nierównej długości ośmiobocznych sfazowanych elementów. Na szczycie jest pełnoplastyczna figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej otoczona glorią z płaskich promieni.

Relikwiarz w kształcie monstrancji
Wykonany został w Krakowie w 1796 r. z miedzi srebrzonej i złoconej. To również depozyt w Muzeum Krakowa. W części głównej, na tle promienistej glorii widnieje plakieta przedstawiająca dwumasztową, uzbrojoną w działa karawelę. Charakterystyczny kształt relikwiarza wyjaśnić można faktem, iż Krakowska Kongregacja Kupiecka posługiwała się pieczęcią z okrętem, a model żaglowca zdobi wieko Lady Kongregacji.

Koga
Godłem Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej jest unoszona przez fale niewielka KOGA z napiętymi od wiatru żaglami. To symbol wielkości kupiectwa krakowskiego, powiązanego siecią rozległych interesów z dalekim światem. W Krakowie rozcinano flandryjskie sukna, rozkładano na kramach różnoraką drobnicę zwaną potocznie "norymberszczyzną:, gromadzono kierowane z zachodnich portów południowe owoce. Na wadze w pobliżu Ratusza ważono wielicką sól, olkuski ołów, węgierską miedź, która w tranzycie przez Kraków, płynęła morzem w imponujących ilościach do Flandrii. To był główny cel interesów podwawelskich kupców. Epizodycznie kupcy krakowscy dobijali też do francuskich i hiszpańskich portów, prowadząc handel, bez żadnych pośredników. Fakty te tłumaczą skąd pod Wawelem ten powiew dalekich mórz i oceanów, zakodowany w godle Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Strzegąc dobrej sławy kupiectwa krakowskiego godło umieszczane w oknach wystawowych placówek handlowych i lokali gastronomicznych, zwraca uwagę klienta, że odwiedzając je spotka się zawsze z uprzejmością, rzetelnością i uczciwością kupiecką.
Koga to także najwyższe nasze odznaczenie. Koga przyznawana jest w trzech stopniach: złota, srebrna i brązowa. Złota Koga nr 1 przyznana 16 września 2004 r. trafiła do Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziś na tej sali odznaczenie to trafi do kolejnych osób wyróżnionych przez Krakowską Kongregację Kupiecką.

Szanowni Państwo
Powiedziałem, że jako Polska wchodzimy w nową rzeczywistość. Jako Kraków też staniemy przed nowym. Otóż po 22 latach rządów mieście, prezydent Jacek Majchrowski zapowiedział, że nie będzie się ubiegał o reelekcję i w wiosennych wyborach samorządowych nie wystartuje. Bez wątpienia ostatnie 20 lat należą do okresu prosperity. W czasie sprawowania urzędu prezydenta przez prof. Jacka Majchrowskiego nasze miasto wypiękniało, stało się bardziej nowoczesne i wygodne dla mieszkańców, przyjazne dla turystów. Kupiectwo krakowskie, w tym nasza Kongregacja, ma Panu Prezydentowi wiele do zawdzięczenia. To dzięki Pana decyzjom otrzymaliśmy wsparcie w okresie pandemii Covid-19, stale możemy liczyć na współpracę przy organizacji najważniejszych dla nas wydarzeń, jakimi są Jarmarki Bożonarodzeniowe i Wielkanocne oraz Festiwal Pierogów. Wydarzenia te budują markę Krakowa, budują prestiż naszej Kongregacji. Nie zapominamy, że stoi Pan na czele Kapituły Medalu Cracoviae Merenti, najważniejszego odznaczenia miasta Krakowa. Jesteśmy wdzięczni za to, że również dzięki Pana staraniom i opiniom znajdujemy się w gronie nielicznych, jest ich tylko 7, laureatów tego medalu w stopniu najwyższym – złotym. Nasz medal ma numer 6. W imieniu wszystkich członków Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej składam najserdeczniejsze podziękowania panu prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu za ponad dwadzieścia lat pracy dla Krakowa.

Dziękuje Państwu za uwagę!

Prowadzący uroczystość Wiesław Nalepa zaprosił do kolejnego punktu, którym było pasowanie na kupca oraz wręczenie dyplomów.
Najwyższe odznaczenie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

SREBRNĄ Statuetkę średniowiecznej KOGI otrzymali:
1. Maciej Dębicki – członek Zarządu Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej
2. Bogusław Juszkiewicz – członek Zarządu Oddziału Terenowego KKK w Limanowej
3. Krzysztof Sobczak – członek Zarządu Oddziału Terenowego KKK w Limanowej

BRĄZOWĄ Statuetkę średniowiecznej KOGI otrzymali:
1. „Centrum Biurowe Vinci Sp. z o.o.” Sp.k. – Kogę odebrał prezes Zarządu Andrzej Jachimczak
2. Sekret Smaku – 10-lecie Firmy -Kogę odebrała Barbara Kapała
4. Jerzy Drożdż - członek Oddziału Terenowego KKK w Proszowicach
5. Marian Satała – rzecznik prasowy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
6. Bogumiła Sidor – członek Oddziału Terenowego KKK w Myślenicach
7. Tomasz Dyrda - członek Oddziału Terenowego KKK w Myślenicach
8. Stefan Pławecki – członek Zarządu Oddziału Terenowego KKK w Limanowej
9. Dariusz Świstak - członek Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej

W podziękowaniu za dotychczasową pracę na rzecz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, DYPLOM otrzymali:
1. Mieczysław Uryga- Starosta Limanowski
2. Grażyna Michura – członek Zarządu Oddziału Terenowego KKK w Limanowej
3. Piotr Chełmecki - członek Zarządu Oddziału Terenowego KKK w Limanowej
4. Ryszard Gąska – członek Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej
5. Bogdan Jędrzejowski - Alfa Sp.z o.o.
6. Jolanta Kucał - członek Oddziału Terenowego KKK w Proszowicach
7. Andrzej Król - członek Oddziału Terenowego KKK w Proszowicach

Pasowani na kupca zostali:
1. Sabadasz–Żywczak Izabela, która pięknie odczytałą rotę ślubowania
2. Kubik Beata
3. Ponikiewska Brygida
4. Żak Anna
5. Róg Ryszard
6. Halina Czycz
7. Jan Matkowski
8. Białas Krzysztof
9. Król Agnieszka
10. Drożdż Anna
11. Ewa Gacek
Aktu pasowania dokonał prezes Wiesław Jopek. Prezes uderzając łokciem kandydata w ramię mówił: Strzeż dobrego imienia kupca krakowskiego, na co pasowany odpowiadał: Na chwałę Ojców naszych ku pożytkowi dzieci naszych.
Po ceremonii pasowania Wiesław Nalepa odczytał uroczyście i donośnie akt przyjęcia do KKK, który brzmi następująco:

My kupcy Stołeczno - Królewskiego Miasta Naszego Krakowa, dla przyczyny święta kupieckiego, na ratusz tutejszy zszedłwszy się, po odebraniu ślubowania na prawo kupieckie, dla stanu naszego i miasta pożytku, przed wiekami ustanowione, do szeregów Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Was przyjmujemy i imiona Wasze pomiędzy nasze wpisujemy.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał prezes Wiesław Jopek, który powiedział: Z okazji zbliżających się Świąt i Nowego roku składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, wielu radosnych chwil oraz życzę tak bardzo wszystkim potrzebnego szczęścia.
Zapraszam teraz do IZBY KUPIECKIEJ na tradycyjne śniadanie, które przy wydatnej pomocy a wcześniej wymienionych przyjaciół Kongregacji i sumptem własnym wydane zostaje dla wszystkich obecnych tu członków organizacji i zaproszonych na nasze Święto Gości.

Święto Kupca – 2023 SPONSORZY

1. Jarosław Łaszczyk – Hotele REMO Sp. z o.o.
2. Spółka Kupiecka „Stary Kleparz”
3. Krakowskie Centrum Handlowo-Targowe Sp. z o.o. – TANDETA
4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Kazimierz”
5. Spółka Kupiecka Nowy Kleparz
6. Plac Imbramowski Sp. z o.o.
7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Unitarg”
8. Krakowski Bank Spółdzielczy
9. Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych (MPOG)
10. Wiesław Krawiec
11. „Stara Portiernia” Łukasz Bularz, Sławomir Słonina
12. Basia Lejkowska Wine Selection
13. MUNDIVIE S.A.
14. Cukiernia Wilk
15. ARTIM Spółka z o.o.
16. Makro Cash and Carry Polska SA
17. Centrum Biurowe VINCI Sp. z o.o., sp. komandytowa
18. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS Sp. z o.o.
19. Michał Henzel GASTRO-PAK
20. Sekcja Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Gastronomiczno- Turystyczna
21. Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki
22. Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1
23. Pierożki Babci Władzi
24. BAKOMA Sp. z o.o.
25. INTERSNACK Poland Sp. z o.o.
26. Ludwig Czekolada Sp. z o.o.
27. Piekarnia Prima Art Elżbieta Lichacz i wspólnicy Sp. J.
28. HERBAPOL Lublin SA
29. Barbakan Beer Paweł Bylica
30. Sekcja Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej POLSKIE SKLEPY
31. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe PRIMART Marek Łukasiewicz
32. Frito Lay
33. Tymbark
34. Firma Handlowo „SOPEL” Sp.jawna Mariusz Stanek i spółka
35. FRUKT Sp. z o.o.
36. KUPIEC Sp. z o.o.