Żegnamy redaktora Adama Wojnara

Żegnamy redaktora Adama Wojnara

Zmarł red. Adam Wojnar, który od ponad 25 lat dokumentował fotograficznie najważniejsze wydarzenia
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Żył 71 lat.

Adam Wojnar był współpracownikiem wielu redakcji. Jego zdjęcia można było zobaczyć na łamach "Gościa Krakowskiego", z którym współpracował od prawie 30 lat, "Czasu Krakowskiego", "Wieści", "Źródła", "Dziennika Polskiego", "Gazety Krakowskiej" i "WPiS".
Współpracował także z wydawnictwem Biały Kruk oraz Biurem Prasowym ArchidiecezjiKrakowskiej. Przychodził i dokumentował wszystkie ważne w życiu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej wydarzenia. Był w zespole wydawanego przez Kongregację magazynu "Kupiec Polski".
Pogrzeb red. Adama Wojnara odbędzie się w piątek, 22 grudnia 2023 r. o godz. 14.20 na Cmentarzu Rakowickim.