Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie spotkało się w czwartek 13 grudnia na Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu członków zwołanym w celu kosmetycznych zmian w statucie. Jedną z nich było wyraźne wyartykułowanie, że zarobki członków zarządu stowarzyszenia mogą wynosić 0 zł miesięcznie.

W Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się comiesięczne spotkanie członków Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie.
Celem Porozumienia jest stworzenie platformy współdziałania Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami zrzeszającymi i reprezentującymi przedsiębiorców krakowskich, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Istotną rolę Porozumienia jest także stworzenie możliwości wymiany informacji i doświadczeń dla poszczególnych instytucji na szerokim forum.

Prezes Wiesław Jopek, jego zastępca Jan Wiesław Nalepa i pełnomocnik ds. oddziałów Zbigniew Burdak reprezentowali Krakowską Kongregację Kupiecką na spotkaniu opłatkowym 12 grudnia w Podkrakowskiej Izbie Gospodarczej w Skawinie.

wtorek, 11 grudzień 2018 10:20

Komunikat ZBK grudzień 2018

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, że kolejna aukcja na najem lokali użytkowych zostanie przeprowadzona w dniu 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionego postępowania dostępne są na stronie internetowej tut. jednostki pod adresem: http://www.zbk.krakow.pl/aukcje_na_lokale_uzytkowe.html.

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, z siedzibą ul. Czerwieńskiego 16, nr tel. ( 12) 616-61-54.

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 marr

supober

wodociagi

 

Archiwum

archiwum