Święto Kupca 2019

Święto Kupca 2019

W niedzielę, 8 grudnia 2019 odbyło się tradycyjne Święto Kupca zorganizowane przez Krakowską Kongregację Kupiecką. Po mszy świętej w kościele św. Barbary odprawionej przez metropolitę krakowskiego ks. abp. Marka Jędraszewskiego orszak kupiecki, poprzedzany przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą ze Skomielnej Czarnej-Bogdanówki, przeszedł wokół Rynku Głównego. Prezes Wiesław Jopek z estrady Targów Bożonarodzeniowych wygłosił orędzie kupieckie. Oficjalna część uroczystości odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa. Tradycyjnie w krakowskim kościele św. Barbary odbyła się msza św. z okazji Dnia Kupca. Ojciec Jacek Maciaszek SJ nadmienił, że Krakowska Kongregacja Kupiecka powstała na początku XV wieku i zajmowała się przede wszystkim dbaniem o interesy kupieckie. Od początku istnienia była także organizacją czynnie zaangażowaną w życie religijne, a także w sprawy narodowe. Jej patronką jest Niepokalanie Poczęta Maryja.

 

Arcybiskup Marek Jędraszewski we wspaniałym kazaniu wygłoszonym w kościele św. Barbary mówił o tym, że "Maryja ma być naszym wzorem".
– Wpatrujemy się w Przenajświętszą Dziewicę pełną łaski, poczętą prawdziwie bez grzechu pierworodnego, do której uciekamy się z najrozmaitszymi sprawami i problemami – mówił abp Marek Jędraszewski w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Metropolita wspomniał, że w XIX wieku św. Katarzyna Laboure miała objawienie, w którym zobaczyła nad głową Maryi napis: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”, a także usłyszała polecenie wybicia medalika. 24 lata po tym wydarzeniu, papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu. – Wpatrujemy się w Przenajświętszą Dziewicę pełną łaski, poczętą prawdziwie bez grzechu pierworodnego, do której uciekamy się z najrozmaitszymi sprawami i problemami – powiedział i dodał, że również św. Bernadetta Soubirous usłyszała od Maki Bożej zdanie: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.
Nawiązując do przeżywania Adwentu, metropolita podkreślił, że chrześcijańskim obowiązkiem jest duchowa i materialna pomoc bliźniemu. – W ostatnich dniach byłem w Libanie i Syrii. Widziałem przerażające skutki wojny z tymi, którzy na terenie Syrii chcieli stworzyć Państwo Islamskie, walcząc z mieszkającymi tam od wieków chrześcijanami – mówił.

Metropolita podzielił się doświadczeniem podróży i wizytą w Maluli, zamieszkałej dziś przez wyznawców Chrystusa posługujących się językiem aramejskim. Opowiedział historię miasta Homs i odważnej postawy żyjących tam chrześcijan, którzy pomimo zagrożeń i przeciwności, nie tracą nadziei. – Tamtejszy biskup ma na utrzymaniu 600 sierot. Żyje z tego, co dostaje z zewnątrz. Z wielką wdzięcznością myśli o Polsce, o Caritas, o Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które organizują wsparcie pieniężne. (…) Patrząc na to wszystko, nie można być obojętnym. Dlatego powstała we mnie taka myśl, żeby na Boże Narodzenie w kościołach naszej diecezji zbierać do puszek pieniądze dla tamtejszych sierot. (…) Adwent to czas czuwania i miłości. To czas uczenia się od Chrystusa tego, jak bardzo On nas ukochał, byśmy mogli kochać innych – podkreślił na zakończenie.

Po mszy świętej kupcy przeszli pod estradę Targów Bożonarodzeniowych. Prezes Wiesław Jopek wygłosił orędzie kupieckie:

Sławetni Kupcy Królewskiego Krakowa! Starodawnym zwyczajem, w dniu święta kupieckiego, po nabożeństwie w kościele św. Barbary, pochód kupiecki maszerując w odświętnym pochodzie okrąża Rynek Główny stołecznego, królewskiego Krakowa. Z wyżyn estrady zbudowanej na potrzeby Targów Bożonarodzeniowych wzorem swoich poprzedników zwracam się z orędziem kupieckim do Was tutaj zebranych oraz mieszkańców i turystów.

Szanowni Państwo!
Niewiele jest w Polsce związków i stowarzyszeń o tak bogatym rodowodzie jak Krakowska Kongregacja Kupiecka. Powołana do życia za panowania króla Władysława Jagiełły miała podstawowe zadane: reprezentować interesy kupiectwa i dbać o jego rozwój. Kongregacja trwała przez wieki i trwa nadal wyznaczając nowe zadania współczesnemu kupiectwu. A te zadania są coraz trudniejsze. Eksperci progrnozują spowolnienie w polskiej gospodarce, jednocześnie twierdzą, że tylko dzięki konsumpcji to spowolnienie nie będzie tak dotkliwe. Co ma Krakowska Kongregacja Kupiecka i zrzeszone w niej podmioty gospodarcze to tej polityki? To mali i średni przedsiębiorcy są największymi płatnikami do budżetu. Ponad 70 proc. PKB wypracowują właśnie mali i średni przedsiębiorcy, a ponad 60 proc. aktywnych zawodowo Polaków również zatrudniają mali i średni przedsiębiorcy". Takie są fakty, taka jest rzeczywistość. A tę rzeczywistość tworzą m. in. członkowie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Ale czy to oznacza, że jest nam łatwo, że wszędzie mamy sprzyjające warunki do działania?

Głównym polem działania restauratorów i gastronomików jest centrum miasta, Kazimierz i w coraz większym stopniu Podgórze. Niepowtarzalny klimat Krakowa tworzą zabytki ale też ogródki kawiarniane i restauracje. Gastronomicy i kupcy wiedzą, że w Rynku Głównym i na Kazimierzu mieszkają ludzie, że muszą oni mieć warunki dla normalnego życia. Dlatego też byli inicjatorami ważnego działania. W Krakowie 1 września br. ruszył pilotażowy program odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Bierze w nim udział 149 sklepów. Przedsiębiorcy, którzy porozumieli się z miastem, nie będą sprzedawać napojów alkoholowych w godzinach 0:00-5:30. Otrzymali tytuł "Odpowiedzialnego sprzedawcy". Oczywiście sytuacja ta dotyczy sprzedaży detalicznej, szkoda, że do tego porozumienia nie przystąpiły stacje benzynowe. Jak widać nie jesteśmy przeciwni wysiłkom urzędnikom dążącym do zrównoważonego rozwoju miasta, chcielibyśmy jednak uczestniczyć w planowaniu zmian na zasadach partnerstwa. Krakowska Kongregacja Kupiecka jest organizatorem Targów Bożonarodzeniowych, Jarmarku Wielkanocnego i Festiwalu Pierogów. Nasze, krakowskie Targi Bożonarodzeniowe uznawane są przez wiele instytucji światowych za jedne z najlepszych w Europie, festiwal pierogów, to również impreza wpływająca na rozpoznawalność marki Krakowa w świecie. Dlatego chcielibyśmy aby te imprezy nadal pozostały w sercu miasta.

Szanowni Państwo!
Z okazji zbliżąjących się świąt Bożego Narodzenia składam serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Mam nadzieję, że w domach państwa nie zabraknie świątecznego ciepła i serdecznej atmosfery. A przyszły 2020 rok będzie dla nas wszystkich bardziej łaskawy.

Dziekuję Państwu za uwagę!

Główne uroczystości rozpoczęły się w sali im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich krakowskiego magistratu. Wśród gości honorowych znaleźli się prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, oraz posłowie na Sejm RP Agnieszka Ścigaj, burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.
Prezydent Jacek Majchrowski w swoim przemówieniu przypomniał , że w najstarszych księgach radzieckich miasta Krakowa czas powstania Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej określono na 1410 rok. Powstała przed wojną z zakonem krzyżackim. Znany historyk prof. Jan Ptaśnik datuje początki tej organizacji na czas lokacji Krakowa na prawie magdeburskim, a wiec na rok 1257. Bez wątpienia Krakowska Kongregacja Kupiecka jest najstarszą organizacją samorządu gospodarczego w Krakowie i Polsce. To ponad 600 lat działania i to nie tylko w sferze gospodarczej, ale również promocyjnej dla swojego miast. Chciałbym podziękować za te działania ale również za wszystkie propozycje jakie kierujecie Państwo do miasta. Zapewniam, że wszystkie są bardzo pomocne w naszym codziennym działaniu. Nie do przecenienia jest wasza działalność na rzecz promocji miasta. Targi Bożego narodzenia stacja CNN uznała na jedne z 17 najpiękniejszych w świecie. To powoduje, że argumenty tych, którzy uważają, że te imprezy powinny zostać przeniesione w inne miejsce są pozbawione sensu. Targi Bożonarodzeniowe i Targi Wielkanocne pozostaną na Rynku Głównym.
Poseł Agnieszka Ścigaj życzyła kupcom, by wreszcie ziściło się ich marzenie o powstaniu powszechnego i obowiązkowego samorządu gospodarczego.

Prowadzący uroczystość Jan Wiesław Nalepa poinformował zebranych o tym, że upłynęła kadencja pełnomocników prezydium Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Anny Łuszczek, Ewy Krzywdzińskiej, Zbigniewa Burdaka i Edmunda Sproskiego. Każdy z nich otrzymał okolicznościowe podziękowanie i dyplom. Następnie ogłoszono nowych pełnomocników w osobach: Anny Łuszczek - pełnomocnik ds. kontaktów i współpracy ze szkołami zawodowymi, Beaty Pabian-Mikuły - pełnomocnik ds. imprez kulturalnych i sportowych oraz kontaktów zewnętrznych. Grzegorza Kosowskiego - pełnomocnik ds. promocji i marketingu oraz współpracy z Oddziałami Terenowymi KKK, Kazimierza Moszyńskiego - pełnomocnik - chorąży KKK.

NA PRÓŻNO ŻYJE TEN, KTO NIKOMU NIE PRZYNOSI POŻYTKU.
W uznaniu dla tej sztuki pięknej, co w sercu się rodzi i w ogromny świat potrzeb wzlatuje, postanowiliśmy dla członków naszej prastarej Kongregacji i jej protektorów przyznać odznaczenia organizacji: Kogi, medale 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckie oraz dyplomy i podziękowania.
Prezes Wiesław Jopek w asyście zastępcy prezesa Leszka Lejkowskiego wręczyli podziękowania i odznaczenia.
Najwyższe odznaczenie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

SREBRNĄ Statuetkę średniowiecznej KOGI otrzymała:
Anna ŁUSZCZEK – Pełnomocnik Prezydium Kongregacji ds. kontaktów i współpracy ze szkołami zawodowymi

BRĄZOWĄ Statuetkę średniowiecznej KOGI otrzymali:
1. Elżbieta BUCKA – wiceprezes O/Terenowego Proszowice
2. Maria KASINA – MOSZYŃSKA – Sekcja KKK Gastronomiczno-Turystyczna
3. Krzysztof KOWAL – Dyrektor Naczelny Zarząd Infrastruktury Sportowej
4. Wiesław KRAWIEC – Wicekanclerz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
5. Kazimierz MOSZYŃSKI – Pełnomocnik – Chorąży KKK
6. Pani Anna SZPAK – Sekretarz Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej

MEDALE 600 lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej otrzymali:

1. Aneta BIK – Przemyska Kongregacja Kupiecka
2. Maciej DĘBICKI Wiceprezes Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej
3. Artur GOŁĄB – O/Terenowy Proszowice
4. Jacek GROCHOWICZ – Przemyska Kongregacja Kupiecka
5. Jerzy JANDA – Krakowskie Centrum Handlowo Targowe
6. Anna KLASA – Kraków
7. Andrzej KOC – przewodniczący Sekcji KKK Polskie Sklepy
8. Grzegorz KOSOWSKI – Pełnomocnik Prezydium Kongregacji ds. promocji i marketingu oraz współpracy z Oddziałami Terenowymi
9. Elżbieta ŁOBODA – Prezes Zarządu Krakowskie Centrum Handlowo-Targowe
10. Andrzej PRZĘCZEK – O/Terenowy Myślenice
11. Stanisław JAROSZ – Prezes Zarządu Taurus sp. z o.o.
12. Marek WILK – Skarbnik - Członek Zarządu O/Terenowego Proszowice

Dziękując za dotychczasową pracę na rzecz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej,
DYPLOM otrzymali :
1. Jerzy Drożdż – O/Terenowy Proszowice
2. Waldemar KAWULA – Stalserwis
3. Maksymilian KOZERSKI – O/Terenowy Proszowice
4. Bernard PIERÓG – Kraków

 

Zwyczajem stało się już, że co roku, w dniu Kupieckiego Święta dokonujemy ceremonii pasowania na KUPCA przedstawicieli nowoprzyjętych członków Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Nadszedł ten szczególny i uroczysty moment.

- Czy wśród pomienionych znajduje się godny tego aby w imieniu pozostałych ślubować się odważył? - zapytał Jan Wiesław Nalepa.
Jeden z kandydatów Piotr Wiśniewski odczytał akt ślubowania. - Sławetny jedno słowo ma i jedno oblicze. Wobec słów tego ślubu, które
wszyscy zebrani słyszeć musieli, godnym jest i sprawiedliwym aby Pan Prezes pasowania dokonać raczył - powiedział prowadzący i wywołał na środek sali kandydatów.
Przed zgromadzonymi stanęli:
1. Piotr WIŚNIEWSKI – po odczytaniu tekstu, pozostaje przy ławach prezydialnych
2. Dominik JELONKIEWICZ
3. Krzysztof KLIMCZAK
4. Andrzej KOC
5. Karol KUBIK
6. Sławomir KUBIK
7. Tomasz KUBIK
8. Jolanta KUCAŁ
9. Wojciech MOLO
10. Iwona MUSIAŁ
11. Szymon NIEPSUJ
12. Edyta SŁAWIŃSKA
13. Piotr ZYS
Prezes Wiesław Jopek w asyście zastępcy prezesa Jerzego Kotali pasował kupców. Uderzając łokciem kandydata w ramię mówił: Strzeż dobrego imienia kupca krakowskiego, a pasowany odpowiadał: Na chwałę Ojców naszych ku pożytkowi dzieci naszych.

Po ceremonii pasowania Prowadzący czyta głosem uroczystym i donośnym akt przyjęcia do KKK. "My kupcy Stołeczno - Królewskiego Miasta Naszego Krakowa, dla przyczyny święta kupieckiego, na ratusz tutejszy zszedłwszy się, po odebraniu ślubowania na prawo kupieckie, dla stanu naszego i miasta pożytku, przed wiekami ustanowione, do szeregów Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Was przyjmujemy i imiona wasze pomiędzy nasze wpisujemy.

Jan Wiesław Nalepa zapowiedział: Szanowni Państwo, czeka nas występ artystyczny wieńczący część oficjalną dzisiejszej uroczystości. Oddaję głos Panu Łukaszowi Lechowi, który przygotował scenariusz tego wydarzenia. Był to 10-minutowy występ Grażyny Brodzińskiej i Jakuba Oczkowskiego.

Po występie prezes Wiesław Jopek powiedział: - ogłaszam zamknięcie części oficjalnej dzisiejszej uroczystości: Szanowni Państwo, Dziękuję serdecznie artystom za uświetnienie naszej uroczystości. Z okazji zbliżających się Świąt i Nowego roku składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, wielu radosnych chwil oraz życzę tak bardzo wszystkim potrzebnego szczęścia. Zapraszam teraz do IZBY KUPIECKIEJ na tradycyjne śniadanie, które przy wydatnej pomocy a wcześniej wymienionych przyjaciół Kongregacji i sumptem własnym wydane zostaje dla wszystkich obecnych tu członków organizacji i zaproszonych na nasze Święto Gości.