Bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Miasta Krakowa od 4 maja 2020 r.

Bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie Miasta Krakowa od 4 maja 2020 r.

Pismo Tomasza Popiołka, dyrektora Wydziały Spraw Administracyjnych UMK"

 

Szanowni Państwo,
Dzisiaj (4 maja 2020 r.) wznowiliśmy bezpośrednią obsługę klientów w naszej lokalizacji przy al. Powstania Warszawskiego 10. Pracownicy Referatu Handlu i Usług będą przyjmować Klientów w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8:00 do 13:00 wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Rezerwacja wizyty będzie możliwa:
1) przez stronę internetową https://umawianiewizyt.um.krakow.pl/?branch=645,
2) telefonicznie (pod numerami telefonów: 12-616-93-17 lub 12-616-93-82).
Zachęcamy jednak do ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum (np. odbiór dokumentów wymagających Państwa podpisu - umowy, aneksu do umowy itp.) i korzystanie z możliwości załatwiania spraw przez Internet. Wszelkie informacje dostępne są na stronie BIP oraz www.obywatel.gov.pl<http://www.obywatel.gov.pl>.
Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwu i naszym pracownikom wprowadziliśmy ograniczenie ilości klientów przebywających
w budynku, która odpowiada ilości czynnych stanowisk obsługi. Dlatego prosimy o przychodzenie do urzędu kilka minut
przed planowaną wizytą (wcześniej klient nie zostanie wpuszczony do budynku). Pracownik zajmujący się wpuszczaniem klientów do budynku poprosi o podanie imienia i nazwiska oraz sprawy, aby mógł potwierdzić dokonaną rezerwację i skierować Państwa do odpowiedniego stanowiska obsługi.
Decydując się na bezpośrednie spotkanie z naszymi pracownikami w Urzędzie Miasta Krakowa możecie Państwo zostać poproszeni o chwilowe odsłonięcie twarzy - aby urzędnik mógł porównać ją ze zdjęciem na dokumencie tożsamości (dowód osobisty, paszport). Bardzo prosimy o zastosowanie się do prośby urzędnika. W przypadku odmowy, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, aneksu do umowy ani wydać Państwu żadnych dokumentów.
Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz korzystania z rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych. Prosimy także, aby posiadali Państwo własne długopisy.
Prosimy, abyście Państwo zachowywali bezpieczne odległości od innych osób, stosowali się do wymogów sanitarnych oraz instrukcji wydawanych przez osoby nadzorujące ruch klientów i wpuszczające do budynku.
Z poważaniem
Tomasz Popiołek
Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK


Drukuj