Pismo do małopolskich przedsiębiorców

Pismo do małopolskich przedsiębiorców

Prośba posła na Sejm RP Aleksandra Miszalskiego:


Szanowni Państwo,
Przekazuję na Państwa ręce pismo skierowane do małopolskich przedsiębiorców, będących członkami Państwa instytucji wraz z zaproszeniem do korzystania ze strony www.pomocmalopolska.pl, którą wraz z moimi współpracownikami stworzyłem dla Państwa, aby jak najskuteczniej informować Państwa o możliwej, dostępnej dla Państwa pomocy.

Z wyrazami szacunku,
Aleksander Miszalski
Poseł na Sejm RP


Drukuj