Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 29 lutego 2024 r.

Aukcja na najem lokali użytkowych w dniu 29 lutego 2024 r.

ZBK w rakowie informuje o kolejnej aukcji na najem lokali użytkowych w Krakowie, która odbędzie się 29 lutego 2024 r. Więcej na stronie:  www.zbk-krakow.pl