Aukcja na najem lokali użytkowych 30 lipca 2021

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, że kolejna aukcja na najem lokali użytkowych zostanie przeprowadzona w dniu 30 lipca 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionego postępowania dostępne są na stronie internetowej pod adresem:


Drukuj