Kondolencje dla Marka Pateckiego

Szanownemu Panu

Markowi Pateckiemu

Członkowi Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci Ojca

składają

Prezes, Prezydium i Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej


Drukuj