Austria jako lokalizacja biznesowa

Austria jako lokalizacja biznesowa

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza przedstawicieli Państwa organizacji oraz zrzeszonych u Państwa firm członkowskich do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pt.: "Austria jako lokalizacja biznesowa - Szanse i możliwości dla firm polskich", które odbędzie się wsiedzibie IPH w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3 w dniu 23.10.2019 r. o godz. 15.00.


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą o poinformowanie firm członkowskich o realizowanym wydarzeniu.
Jest to okazja dla firm do pozyskania informacji z zakresu możliwości inwestycyjnych w Austrii z naciskiem na uwarunkowania prawne działalności przedsiębiorstwa, jak również skorzystania z konsultacji oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu z ekspertami specjalizującymi się w zakresie specyfiki niniejszego rynku i uzyskania informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej firmy.
W zał. przesyłam program spotkania. Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na naszej stronie:

https://www.iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/909-austria-jako-lokalizacja-biznesowa-szanse-i-mozliwosci-dla-firm-polskich-23-pazdziernika.html