Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

W czwartek, 26 września obradowała Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Prowadził ją prezes Wiesław Jopek.


Członkowie Rady zostali poinformowani o mianowaniu przez Prezydium Kongregacji pełnomocników i podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę. Pełnomocnikami w tej kadencji zostali:
Anna Łuszczek - pełnomocnik ds. kontaktów i współpracy ze szkołami zawodowymi - podlega zastępcy prezesa ds. promocji i marketingu
Beata Pabian-Mikuła - pełnomocnik ds. imprez kulturalnych i sportowych oraz kontaktów zewnętrznych - podlega zastępcy prezesa ds. przedsięwzięć
Grzegorz Kosowski - pełnomocnik ds. promocji i marketingu oraz współpracy z oddziałami terenowymi - podlega zastępcy prezesa ds. promocji i marketingu
Kazimierz Moszyński - pełnomocnik - chorąży KKK - podlega zastępcy prezesa ds. oddziałów i kontaktów zewnętrznych

Rada KKK nadał tytuł Członka Wspierającego Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej - Centrum Biurowemu VINCI sp. z o.o.spółka komandytowa

W związku z zaprzestaniem działalności Rada KKK podjęła uchwałę o likwidacji oddziałów terenowych w Mikołowie, Tarnowie, Liszkach-Czernichowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Przemyślu i Wadowicach.

Rada KKK wysłuchała informacji wiceprezesa Jerzego Kotali o przebiegu tegorocznej edycji Festiwalu Pierogów na Małym Rynku.

Prezes firmy Artim Dariusz Michalak, realizator kongregacyjnych targów i jarmarków zapoznał członków Rady KKK z zagrożeniami jakie niosą za sobą propozycje urzędników magistratu krakowskiego w sprawie ograniczenia imprez handlowych w centrum miasta i przeniesienie ich na peryferia. Zaapelował do zebranych by wyrazili swoją opinię na internetowych forach m.in. skomentowali tę decyzję na naszym Facebooku.