Gala ósmej edycji projektu „Mecenas Dziecięcych Talentów”

W czwartek, 24 września, odbyła się gala VIII edycji projektu „Mecenas Dziecięcych Talentów” organizowanego przez miasto, Stowarzyszenie Daleko Więcej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Celem tego przedsięwzięcia jest pomoc dzieciom szczególnie utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Krakowa, które z różnych względów – takich jak na przykład trudna sytuacja finansowa lub rodzinna, nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. W gali udział wzięli m.in. prezes Wiesław Jopek i jego zastępca Jacek Fortuna reprezentując Krakowską Kongregację Kupiecką.

 

Tegoroczna gala została zorganizowana wyłącznie z udziałem Mecenasów, którzy systematycznie wspierają finansowo najmłodsze talenty. Ze względu na pandemię w gali nie uczestniczyli podopieczni projektu; prezentacja ich sylwetek, przybliżająca liczne talenty oraz pasje, została przedstawione w formie projekcji multimedialnej.

W ósmej edycji projektu udział wzięło 17 dzieci oraz 11 Mecenasów i 2 Instytucje Wspierające. W trakcie gali Mecenasi otrzymali z rąk Andrzeja Kuliga – zastępcy prezydenta miasta oraz Marzeny Paszkot – pełnomocnika prezydenta ds. rodziny okolicznościowe statuetki i pisemne podziękowania od prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Większość Mecenasów, którzy wsparli podopiecznych przedsięwzięcia w tej edycji, jest zaangażowana w projekt od samego początku. Od ośmiu lat w programie uczestniczą: Marcin Ruta – Konsul Honorowy Czarnogóry, Krakowska Kongregacja Kupiecka oraz Krakowski Holding Komunalny wraz ze spółkami – Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A.

Przez dziewięć lat funkcjonowania projektu „Mecenas Dziecięcych Talentów” wsparcie zostało udzielone 60 dzieciom. W tej grupie można znaleźć młodych pasjonatów nauk ścisłych, muzyków instrumentalnych i wokalistów oraz sportowców uprawiających na przykład gimnastykę artystyczną, lekkoatletykę czy koszykówkę. Podopieczni projektu, jako osoby które wytrwale realizują marzenia oraz pasje, są wzorem do naśladowania dla swoich rówieśników.

– Przed nami kolejna edycja przedsięwzięcia. Dziękując za dotychczasowe wsparcie Mecenasom i Instytucjom Wspierającym serdecznie zapraszam i zachęcam osoby wielkiego serca, firmy i instytucje do dołączenia do naszego projektu, do przyjęcia tytułu Mecenasa Dziecięcych Talentów, by pomagać najmłodszym w spełnianiu marzeń. Opieką można objąć konkretne dziecko finansując koszty rozwoju jego talentu. Można również wpłacić dowolną kwotę na konto projektu, bez wskazania dziecka. Organizatorzy przeznaczą wówczas całość kwoty dla dzieci, które jeszcze nie znalazły swoich indywidualnych Mecenasów, a które najbardziej potrzebują wsparcia – zachęca Marzena Paszkot, pełnomocnik prezydenta miasta ds. rodziny, pomysłodawczyni przedsięwzięcia.

Wpłaty można przekazywać na konto 50 1750 0012 0000 0000 3887 5833 (w tytule przelewu prosimy wpisać: „Mecenas Dziecięcych Talentów").

Szczegółowe informacje na temat programu, a także sylwetki dzieci objętych wsparciem Mecenasów można znaleźć na stronach internetowych: www.kkr.krakow.pl oraz www.dalekowiecej.pl.


Drukuj