Kondolencje dla Marka Krawczyka

Kondolencje dla Marka Krawczyka

Szanownemu Panu

Markowi Krawczykowi

Członkowi Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

 

wyrazy najgłębszego współczucia

z powodu śmierci Mamy

składa

Prezes, Rada i Członkowie

Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej