"Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I"

"Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I"

9 stycznia Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska organizujedzień informacyjny pt. "Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I" podczas którego zostanie zaprezentowana oferta finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR) oraz program Horyzont 2020 i przyszły program ramowy: Horyzont Europa. Podczas spotkania zaprezentują się także przedsiębiorstwa, którym udało się skorzystać z tych środków.

 


Spotkanie będzie także okazja do zaprezentowania projektu Innovation Coach, przedstawienia oferty Programu STEP składającego się z dwóch etapów - ścieżek.
STEP I -usługa doradcza polegająca na przesłaniu wstępnej koncepcji na projekt do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
STEP II - usługa doradcza wykonana przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mająca na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa, analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.
Spotkanie odbędzie się na Politechnice Krakowskiej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność
zgłoszeń)
Program spotkania, rejestracja znajduje się na stronie:
https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/23-info-day-w-krakowie