Zaproszenie na spotkanie w sprawie aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa

Zaproszenie na spotkanie w sprawie aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa

W imieniu Jerzego Muzyka, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju, przesyłam zaproszenie na spotkanie poświęcone prezentacji założeń projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050.


Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2024 roku o godz. 17:00, w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, przy ul. Zabłocie 20 w Krakowie.
Z wyrazami szacunku
Anna Sochacka
Dyrektor Wydziału
WYDZIAŁ STRATEGII, PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI