Ponad 3,3 mln płatników otrzyma z ZUS-u informacje o rozliczeniu wpłat za 2023 rok

Ponad 3,3 mln płatników otrzyma z ZUS-u informacje o rozliczeniu wpłat za 2023 rok

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już elektroniczne przekazywanie informacji o stanie rozliczeń kont płatników składek za 2023 rok. Otrzyma je 3,3 mln płatników składek w całym kraju, a w Małopolsce 323,5 tys.

Od 5 stycznia informacje o rozliczeniu wpłat za 2023 rok sukcesywnie zamieszczane są na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja zawiera zestawienie wpłat przekazanych do ZUS-u w ubiegłym roku oraz informacje o tym jakie należności zostały rozliczone tymi wpłatami. Dzięki temu płatnik dowie się, czy na jego koncie w ZUS jest nadpłata, niedopłata, czy też saldo zerowe. A jeżeli spłaca zadłużenie w ratach, to dodatkowo pozna kwotę, która pozostała jeszcze do spłaty.

Warto zapoznać się z informacją z ZUS, by mieć świadomość jaka jest sytuacja na koncie i podjąć w związku z tym odpowiednie kroki w celu spłaty zadłużenia lub wypłaty nadpłaconych środków – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS.

Niedopłata

W województwie małopolskim niedopłatę na koncie ma niemal 62,5 tys. płatników składek.
ZUS przypomina, że niewielkie zaległości na koncie można spłacić przez zwiększenie bieżącej wpłaty, pamiętając o doliczeniu ewentualnych odsetek za zwłokę. Aby je wyliczyć, można skorzystać
z kalkulatora odsetkowego dla płatników składek dostępnego na stronie internetowej ZUS. Gdy zadłużenie jest większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo go spłacić, warto pomyśleć o rozłożeniu zaległości na raty. Przedsiębiorca w tej sprawie może liczyć na pomoc doradcy ds. ulg i umorzeń, który dostępny jest
w wybranych placówkach ZUS. Z doradcą można skontaktować się także telefonicznie lub umówić się na e-wizytę. Numery telefonów kontaktowych do doradców dostępne są na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Firmy” https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen. Klient może również liczyć na pomoc pracowników sali obsługi klientów.

Nadpłata

W przypadku nadpłaty na koncie płatnik może pomniejszyć kwotę bieżącej wpłaty w najbliższym terminie płatności składek.  Może też wystąpić z wnioskiem o jej zwrot (wniosek RZS-P). Wówczas ZUS zwróci nadpłatę na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika. W Małopolsce nadpłatę na koncie ma ponad 143,7 tys. płatników składek.

Ważne!
W informacji są uwzględnione wyłącznie deklaracje rozliczeniowe albo opłacone składki, które zostały zapisane na koncie płatnika do 31 grudnia 2023 r. Jeżeli płatnik korygował dokumenty rozliczeniowe albo wpłacał składki po tej dacie, to aktualne saldo konta może sprawdzić na swoim profilu na PUE ZUS.

Monika Kiełczyńska
Regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
województwa łódzkiego