Dodatkowe pieniądze z ZUS dla stulatków

Dodatkowe pieniądze z ZUS dla stulatków

Osobom, które skończyły sto lat przysługuje comiesięczne "świadczenie honorowe". W Małopolsce ZUS wypłaca 321 tych wyjątkowych świadczeń. Od marca tego roku wynosi ono 5540,25 zł brutto.


Najwięcej świadczeń dla stulatków wypłaca w regionie ZUS w Krakowie - 168. Na drugim miejscu jest placówka w Nowym Sączu, która przekazuje 61 "świadczeń honorowych". Chrzanowski ZUS wypłaca 50 świadczeń, a tarnowski oddział - 42.
Wysokość "świadczenia honorowego" równa jest kwocie bazowej, która służy do obliczania emerytur i rent. Jest ustalana corocznie od 1 marca, a jej wysokość to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zmniejszonego o pobrane składki na ubezpieczenia społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wynosi 5540,25 zł brutto. Dodatek po ukończeniu 100 lat jest więc co roku wyższy, a raz przyznany nie podlega waloryzacji. Sprawia to, że emeryci otrzymują równe kwoty "świadczenia honorowego".
Kiedy potrzebny jest wniosek
Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS nie składają wniosku o to świadczenie. W momencie ukończenia stu lat przyznawane jest z urzędu przez Prezesa ZUS. Wniosek muszą złożyć stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Sytuacja ta najczęściej dotyczy kobiet, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się dziećmi. Wniosek o "świadczenie honorowe" można złożyć w najbliższej placówce ZUS.
ZUS nie jest jedyną instytucją, która wypłaca dodatkowe pieniądze po ukończeniu 100 lat. Takie wypłaty realizuje również przez KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.
Anna Szaniawska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa małopolskiego