Święto Kupca 2019 w Myślenicach

Święto Kupca 2019 w Myślenicach

W Myślenicach odbyło się 9 grudnia br. Święto Kupca zorganizowane przez Oddział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Myślenicach, którego prezesem jest Lucyna Gowin. Jak każe tradycja kupcy zebrali się najpierw w kościele parafialnym, gdzie ks. proboszcz Zdzisław Balon odprawił mszę świętą koncelebrowaną w intencji stanu kupieckiego. Święto w Oddziale Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Myślenicach zamknęło cykl dorocznych obchodów święta kupieckiego, które nasza organizacja kultywuje od wieków.

 

Oficjalną część spotkania prezes Lucyna Gowin rozpoczęła od powitań. Przybyli niezawodni przyjaciele myślenickich kupców: ks. proboszcz Zdzisław Balon, poseł na Sejm RP Władysław Kurowski, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Bisztyga, starosta powiatu myślenickiego Józef Tomal i jego zastępca Rafał Kudas, burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Izabela Młynarczyk.
Gorącymi brawami powitano Wiesława Jopka, prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i jego zastępców Leszka Lejkowskiego i Zbigniewa Burdaka. Był też sekretarz Rady KKK Roman Gawrysiak i rzecznik prasowy KKK Marian Satała. Podziękowania Lucyna Gowin skierowała do pocztów sztandarowych z Krakowa pod wodzą chorążego Kazimierza Moszyńskiego, Proszowic, Limanowej i Brzeska. Oczywiście byli przedstawiciele wszystkich oddziałów z Prezesami: z Brzeska z Bogdanem Barankiem, Limanowej z Ryszardem Kulmą, Proszowic z Niną Maletą.

Prezes Lucyna Gowin podsumował kolejny rok działania. Podziękowała wszystkim tym, którzy przez cały rok angażowali swój czas, swoje siły i środki finansowe aby zrealizować wiele wspólnych przedsięwzięć takich jak: Wielkanocny Konkurs Palm, wigilia dla samotnych we współpracy z Caritas Betania przy parafii. Kongregacja jest też gospodarzem jednego z ołtarzy na święto Bożego Ciała, a w tym roku uczestniczyła w uroczystości 50-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Myślenickiej. Pod koniec wakacji organizowany jest piknik integracyjny dla członków i sympatyków Kongregacji. Kupcy myśleniccy biora udział w imprezach organizowanych przez inne oddziały KKK. To wielka satysfakcja i radość widzieć efekty wspólnej pracy - dodała pani prezes Lucyna Gowin.
W tym roku w szeregi Oddziału KKK w Myślenicach przyjęci zostali nowi członkowie. Podczas Dnia Kupca w Krakowie (8 grudnia) przysięgę na prawo kupieckie złożył Szymon Niepsuj. Natomiast podczas uroczystości w Myślenicach zaszczytu pasowania na kupca dostąpili: Zdzisław Moryc, Stanisław Kawa i Michał Figiel. Uroczystą ceremonię pasowania przeprowadził prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek.
Święto Kupca było również okazją do podziękowań. Kapituła ds. odznaczeń przyznała medale 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Andrzejowi Przęczkowi (odebrał w Krakowie 8 bm) oraz Jackowi Szostakowi, Stanisławowi Filipkowi i Bogusławie Sidor.
- Mamy dziś jeszcze jedna radosna okoliczność - zdradziła na zakończenie prezes Lucyna Gowin. - Są to imieniny prezesa Wiesława Jopka. W tym dniu życzymy mu zdrowia, wiele szczęścia oraz satysfakcji z własnych dokonań.
Po gromkim "sto lat" głos zabierali jeszcze: poseł na Sejm Władysław Kurowski, burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka i starosta myślenicki Józef Tomal. Punktem kulminacyjnym spotkania była degustacja wspaniałego tortu przygotowanego na kupieckie święto.