środa, 21 grudzień 2016 13:34

Członkowie KKK odznaczeni orderami i medalami

 2001 rok
Złoty Krzyż Zasługi
    Gruszka Jacek
    Kulig Jerzy
    Okoński Jan
    Sapeta Stefan
    Zięba Artur

Srebrny Krzyż Zasługi
    Bator Seweryn
    Jopek Wiesław
    Łodziński Kazimierz
    Nalepa Jan Wiesław

2002 rok
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
    Tomaszewski Jerzy

Srebrny Krzyż Zasługi
    Baran Zbigniew
    Fliśnik Kazimierz
    Gawlik Jerzy
    Janarek Krzysztof
    Kozerski Maksymilian
    Kulma Ryszard
    Rodasik Andrzej
    Skotnicka Krystyna
    Trzciński Eugeniusz

Brązowy Krzyż Zasługi
    Sienko Marek
    Zegadłowicz Marek

2003 rok
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
    Bąkowski Wiesław

Złoty Krzyż Zasługi
    Banaś Mieczysław
    Gacek Barbara
    Wojtowicz Wojciech

Srebrny Krzyż Zasługi
    Białek Wiesław
    Flak Grażyna
    Kasztelaniec Edward
    Konik Roman
    Łodziński Marian
    Pędzisz Krystyna

Brązowy Krzyż Zasługi
    Niedziałkowski Mirosław
    Sobczak Czesław


2004 rok
Srebrny Krzyż Zasługi
    Łapka Jan


2005 rok
Srebrny Krzyż Zasługi
    Drożdż Jerzy
    Jarzynka – Trzcińska Ewa
    Kasztelaniec Elżbieta
    Klakla Marta
    Łodziński Władysław
    Maślak Leszek
    Michalec Bożena
    Nosek Tadeusz
    Płaszewski Jerzy
    Rusiłko Małgorzata
    Sewiołło Bożena
    Sosnowski Jerzy
    Stolarz Czesława
    Szczygieł Jolanta
    Sztolcman-Koral Bożena
    Tryjański Bogumił
    Woźniak Elżbieta
    Zębala Stefan

Brązowy Krzyż Zasługi
    Englert Artur
    Godzik Maria
    Król Krystyna
    Książek Marek
    Kurzywilk Zbigniew
    Matusiak Maria
    Pacewicz-Pyrek Katarzyna
    Waszak Krystyna
    Wyżga Andrzej


2010 rok
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
    Banaś Mieczysław
    Okoński Jan
    Udziela Adam
    Wojtowicz Wojciech

    Złoty Krzyż Zasługi
    Gawlik Jerzy
    Kasztelaniec Edward
    Kulma Ryszard
    Nalepa Jan Wiesław
    Trzciński Eugeniusz


Srebrny Krzyż Zasługi
    Englert Artur
    Korbut Maria
    Korzeniak Małgorzata
    Ledkiewicz Andrzej
    Łuszczek Anna
    Pacewicz-Pyrek Katarzyna
    Miłoszewski Ryszard  (Przemyśl)

 
Brązowy Krzyż Zasługi
    Baranek Bogdan
    Cichoń Małgorzata
    Kochan Tadeusz
    Nizińska Danuta
    Patecki Marek
    Pawlik Dariusz
    Pietrzyk Stanisław
    Piętoń Andrzej
    Wardęga Tadeusz
    Wygoda Grzegorz

Złoty Medal za Długoletnią Służbę
    Adamek – Baran Anna
    Batko Anna
    Bujakowski Tadeusz
    Fliśnik Kazimierz
    Kasina Maria
    Michalec Bożena
    Pancerz Jan
    Sosnowski Jerzy


Złota KOGA Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

2004 rok
    Ojciec Święty Jan Paweł II – wręczona na ręce Stanisława Kardynała Dziwisza
    Banaś Mieczysław
    Brzeziński Jerzy
    Okoński Jan
    Wojtowicz Wojciech

2005 rok
    Ks. Franciszek Kardynał Macharski

2010 rok
    Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
    Stołeczne Królewskie Miasto Kraków
    Rada Miasta Krakowa
    Fliśnik Kazimierz
Gawlik Jerzy
Gawrysiak Zygfryd Roman
    Gruszka Jacek
    Kasztelaniec Edward
Nalepa Jan Wiesław
Rusiłko Małgorzata
    Sosnowski Jerzy
    Udziela Adam


Srebrna KOGA Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

2004 rok
    Janarek Krzysztof
    Kulig Jerzy
    Nalepa Jan Wiesław
    Rodasik Andrzej

2005 rok
    Bąkowski Wiesław
    Ostrowski Maciej – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
    Rodzina Łodzińskich

2006 rok
    Kulma Ryszard
    Łatas Marek – Poseł na Sejm RP
    Tryjański Bogumił
    Trzciński Eugeniusz

2008 rok
    Bisztyga Stanisław – Senator RP

2010 rok
    Baran Zbigniew
    Jarzynka-Trzcińska Ewa
    Klakla Marta
    Korzeniak Małgorzata
    Ks. Infułat Bronisław Fidelus
    Lejkowski Leszek
    Plewa Tadeusz
    Spółka Kupiecka Nowy Kleparz
    Szeląg Alina
    Sztolcman-Koral Bożena
    Trzmiel Tadeusz – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa
    KPW-U ARTIM Sp. z o.o.


Brązowa KOGA Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

2004 rok
    Baranek Bogdan
    Jelonkiewicz Maria
    Kasztelaniec Elżbieta
    Kaźnica Jerzy
    Miłoszewski Ryszard
    Oleksy Władysław
    Udziela Adam
    Wrona Michał

2006 rok
    Konik Roman
    Korbut Maria
    Łuszczek Anna

2010 rok
    Bator Seweryn
Białek Wiesław
    Englert Artur
    Gubała Grzegorz
    Kalisz Sławomir
Kopacz Barbara
    Kotala Jerzy
    Król Krystyna
    Kurleto Zbigniew
    Miernik Jerzy
    Patecki Marek
    Sobczak Czesław
    Sproski Edmund
    Truty Józefa
    Wilk Wojciech


Medal Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
2004 rok
    Banaś Józef
    Banyś Jerzy
    Bukowski Ryszard
    Cichoń Małgorzata
    Gawrysiak Zygfryd Roman
    Golda Jarosław
    Jarosz Robert
    Kopacz Barbara
    Korbut Maria
    Kozioł Ryszard
    Lejkowski Leszek
    Lisowski Jan
    Łodziński Tomasz
    Matusiak Maria
    Miernik Jerzy
    Ochman Jan
    Pancerz Jan
    Pietrzyk Ryszard
    Poznański Leszek
    Sproski Edward
    Strózik Wojciech
    Sztolcman-Koral Bożena
    Szymonicz Barbara
    Trzciński Ryszard
    Wardęga Tadeusz
    Wawro Arkadiusz
    Wojciechowski Kazimierz
    Zalewski Zenon
    „Alma Market” SA

2005 rok
Bednarczyk Marek
Burek Zuzanna
Dobosz Halina
Drelinkiewicz Lucyna
Dutka Wiesław
Gorzelany Jan
Gowin Lucyna
    Grabowska Elżbieta
Grabowska Janina
    Gunia Barbara
Jarosz Robert
Kochan Tadeusz
Król Krystyna
Kruczkowski Lucjan
Kuźnik Elżbieta
Lejkowski Leszek
    Nizińska Danuta
Odroń Tadeusz
Pająk Ryszard
Pilch Maria
Rapalska Maria
Ruszel Beata
Tabiś Jolanta
Wilczyński Wiesław
Witecki Tadeusz
Wygoda Grzegorz

2006 rok
Bąkowski Wiesław
Bujakowski Tadeusz
Englert Artur
Fuks Maria
Górecki Marek
Kasina Maria
Kopacz Barbara
Kowalski Włodzimierz
Krasicki Andrzej
Mastalerz Zbigniew
Sobczak Małgorzata i Czesław
Waktor Urszula i Marek
Wyżga Andrzej
Ziomek Aleksander

2008 rok
Bujakowski Jerzy
Garda Bartłomiej – Radny Miasta Krakowa
Jarosz Robert
Jarząbek Ewa
Kalisz Sławomir
Nalepa Adam
Osińska Maria
Pancerz Jan
Peciak Adam
Płaszewski Jerzy
Przęczek Adam
Sproski Edmund
Sulorz Paweł – Radny Miasta Krakowa
Trzciński Wojciech
Warchoł Artur
Ziąber ViolettaMedal Jubileuszowy 600-lecia Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
Kierzkowska Ewa – Wicemarszałek Sejmu RP
ks. Franciszek Kardynał Macharski
ks. Stanisław Kardynał Dziwisz

 


Banaś Mieczysław
Baranek Bogdan
Bąkowski Wiesław
Bednarczyk Marek
Bieda Krzysztof
Borowicz Fryderyk
Brzeziński Jerzy
Bugajski Edward
Czuma Mieczysław
Englert Artur
Fliśnik Kazimierz
Fortuna Jacek
Gawrysiak Zygfryd Roman
Gotkiewicz Andrzej
Gradus Józef
Gunia Barbara
Gurgul Piotr
Hajnold Stefan
Janarek Krzysztof
Jarosz Robert
Jarzynka-Trzcińska Ewa
Juszkiewicz Bogusław
Kaim Józef
Kasztelaniec Edward
Klakla Marta
Korbut Maria
Korzeniak Małgorzata
Kotala Jerzy
Kowalski Włodzimierz
Król Krystyna
Kulma Ryszard
Kuźnik Elżbieta
Ledkiewicz Andrzej
Lejkowski Leszek
Łodziński Jacek
Łodziński Roman
Łuszczek Anna
    Macko Jan
Mazan Leszek
Michalec Bożena
Michura Grzegorz
Niedziałkowski Mirosław
Okoński Jan
Opoka Krystyna
Pawlik Dariusz
Pawlus Stanisław
Piętoń Andrzej
    Pławecki Stefan
Polak Wacław
Poznański Leszek
Puch Zdzisław
Rusiłko Małgorzata
Siudy Andrzej
Sobczak Czesław
Sosnowski Jerzy
Stach Józef
Struzik Wojciech
Sztolcman-Koral Bożena
Szubryt Zbigniew
Tąta Wiesława
Tryjański Bogumił
Trzciński Eugeniusz
Udziela Adam
Waktor Marek
Wardęga Tadeusz
Wiewiórska Anna
Witecki Tadeusz
Włodarczyk Ignacy
Wojtowicz Wojciech
Wygoda Grzegorz
Wygoda Tomasz
Wyżga Andrzej
Zapała Halina
Zoń Mirosław
Żurek Andrzej

Makro Cash and Carry Polska SA
Oddział Terenowy KKK w Brzesku
Oddział Terenowy KKK w Proszowicach
Spółka Kupiecka Nowy Kleparz
Spółka Kupiecka Stary Kleparz


Firma Budowlana J.Kasperczyk S.J.
Victor Hucke – Dyrektor Operacyjny Makro Cash and Carry Polska SA
Niedziałkowska Joanna – Dyrektor Zarządu Infrastruktury i Transportu w Krakowie
Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o.
ks. Kanonik Henryk Makuła
Makowski Jan – Burmistrz Miasta i Gminy Proszowice
Wójcik Zbigniew – Starosta Powiatu Proszowice
Regnowski Piotr – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach
Szkoła Podstawowa Nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
Rada Miasta Krakowa
Stołeczne Królewskie Miasto Kraków
Włodimir Michaiłowicz Płatonow – Przewodniczący Moskiewskiej Dumy Miejskiej
Rada Miejska w Brzesku
Miasto Brzesko
Zistechnika sp. z o.o.
Firma Budowlana Wielobranżowa „Byczbud”
Konserwacja i Rekonstrukcja Detali Architektonicznych Wł.Drabczyński
Czeczótka Marek – Burmistrz Miasta Limanowa
Puchała Jan – Starosta Powiatu Limanowa
Dutka Bronisław – Poseł na Sejm RP
Janczyk Wiesław – Poseł na Sejm RP
Pazdan Władysław – Wójt Gminy Limanowa
ks. Prałat Józef Poręba
Wolfgang Grube – Burmistrz Gminy Wathlingen
Dutkiewicz Rafał – Prezydent Wrocławia
Kongregacja _rzemysłowo-Handlowa OUG woj. Dolnośląskiego
Jasiński Marek – Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
Restauracja Morskie Oko
Jędrzejczyk Adam – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie
Nowak Marta – Dyrektor Magistratu
Frankiewicz Anna – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa
Gądek Katarzyna – Dyrektor BiuraMarketingu Turystycznego
Zespól Szkół Gastronomicznych Nr 2
Kongregacja Przemysłowo-Handlowa OIG Warszawa
Małopolski Cech Optyków
Laureaci Konkursu Wiedzy o Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej – Limanowa
Orzechowski Krzysztof - Dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego
Buksa Adam – Prezes Zarządu-Dyrektor Spółki Piwnice Win Importowanych Vinfort Sp. z o.o.
Góralska Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki
    Boćko Bartosz – Prezes Zarządu TOORANK SA
Małopolski Związek Piłki Nożnej
Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie

Honorowi Prezesi Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
Jerzy Brzeziński
Jan Okoński
Mieczysław BanaśCzłonkowie Honorowi Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
ks. Franciszek Kardynał Macharski
prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
PAGE 


PAGE  1
środa, 21 grudzień 2016 13:33

Oddziały terenowe

Oddziały Terenowe KKK

Brzesko - Prezes Bogdan Baranek
Limanowa - Prezes Ryszard Kulma
Myślenice - Prezes Lucyna Gowin
Proszowice - Prezes Nina Maleta

Przemyska Kongregacja Kupiecka - Członek Zbiorowy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej - Prezes Ryszard Miłoszewski

środa, 21 grudzień 2016 13:31

Program

Wstęp

Wyciąg ze Statutu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Stołecznego, Królewskiego Miasta Krakowa założonej w 1410 roku, za panowania króla Władysława Jagiełły.

Consularia
Słowa roty przysięgi zapisane
w Consularia Cracoviensia
(tom I str. 361 - rok 1410)
Archiwum miejskie w Krakowie

Na podstawie zapisu w najstarszej Consularia Cracoviensia1 (rok 1410, tom I, str. 361) przyjęto datę 25 luty 1410 r. jako czas narodzin Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.
Od najwcześniejszych lat jej działalność i kompetencje wyznaczane są słowami roty prastarej przysięgi, królewskimi przywilejami, późniejszymi uchwałami i rozporządzeniami.
Statuty Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, w kolejnych a znaczących dziejach Polski, zatwierdzane są przez królów Augusta II2,
W warunkach odrodzonej państwowości polskiej statut oparty zostaje na postanowieniach rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej4
Wszystkie historyczne już dziś, ówczesne akty prawne wraz z potwierdzonymi w nich normami własnych praw zwyczajowych - w harmonii z dzisiejszymi - stały się podwaliną dla konstrukcji statutu z roku 1989 i obecnej jego formy.

1 księga radziecka miasta Krakowa rchiwum Miejskie w Krakowie
2 Oryginał z trzech kart pergaminowych złożony w oprawie skórzanej, czerwonej, na której napis: Privilegium serenissimi Augusti II regis Poloniarum Varsaviae die 23 mensis octobris anno 1722 Congregationi mercatoriali urbis metropolis Cracoviensis collatum.
rzechowywany becnie w Archiwum Miejskim, depozyt nr 164.
3 Oryginał z czterech kart pergaminowych, oprawny w tekę skórzaną, na której wybity napis: Privilegium Serenissimi Augusti III regis Poloniarum Varsaviae die 12 mensis novembris 1740 Congregationi mercatoriali urbis metropolis Cracoviensis collatum.
Przechowywany obecnie w Archiwum Miejskim, depozyt nr 165.
4 Statut KKK w myśl uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 04.03.1923 r. - druk Rocznik Kupiecki 1926Dz.U.RP.z 1934 r. Nr 40, poz. 350.


I. Postanowienia ogólne

§ 1


1. Krakowska Kongregacja Kupiecka zwana dalej Kongregacją jest społeczną, apolityczną organizacją samorządu zawodowego przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
2. Krakowska Kongregacja Kupiecka to zrzeszenie handlu i usług będąca spadkobierczynią tradycji "Kongregacji" zapoczątkowanej w 1410 roku zarejestrowana na czas nieokreślony i posiadająca osobowość prawną .
3. Kongregacja działa na podstawie przepisów Ustawy z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U. z 8 czerwca 1989 r. Nr 35, poz. 194 i Dz.U. Nr 121, poz. 770 z 1997 r.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2


1. Siedzibą Kongregacji jest Królewskie Stołeczne Miasto Kraków.
2. Kongregacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kongregacja używa pieczęci z godłem przedstawiającym średniowieczny statek tzw., Kogę oraz z napisem Krakowska Kongregacja Kupiecka założona R.P. 1410
4. Kongregacja - przy zachowaniu obowiązujących w tym względzie przepisów może posiadać i ustanawiać:
a) Sztandary oraz odznakę organizacyjną dla członków,
b) Wewnętrzne odznaczenia i wyróżnienia organizacyjne, przyznawane członkom i osobom szczególnie zasłużonym dla organizacji.
5. Kongregacja może posiadać w innych miastach autonomiczne związki kupieckie zwane Oddziałami.

§ 3


1. Do naczelnych celów Kongregacji należy w szczególności:
1/ podejmowanie inicjatyw legislacyjnych oraz ocena funkcjonujących przepisów prawa,
2/ opiniowanie projektów prawnych i programów gospodarczych
3/ uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych,
4/ promowanie wszelkich przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony środowiska związanych z działalnością gospodarczą członków,
5/ prowadzenie szkoleń i kursów,
6/ reprezentowanie interesów członków wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych,
7/ utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji i obyczajów handlowych oraz podstaw zgodnych z zasadami etyki i godności kupieckiej, a także prowadzenie przez członków pracy społeczno-wychowawczej, oświatowej i kulturalnej,
8/ podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi prywatnej działalności gospodarczej oraz poprawianiu warunków tej działalności,
9/ współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi celem umożliwienia członkom Kongregacji pracy we władzach samorządów terytorialnych,
10/ prowadzenie działalności socjalnej, samorządowej oraz kas zapomogowo-pożyczkowych w oparciu o utworzone fundusze,
11/ udzielanie pomocy członkom w załatwianiu wszelkich spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
12/ prowadzenie doradztwa w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych oraz w dziedzinie rachunkowości podatkowej dla członków Kongregacji,
13/ powoływanie rzeczoznawców (biegłych) w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą członków,
14/ współpraca i utrzymywanie kontaktów z organizacjami kupieckimi w kraju i za granicą,
15/ wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb zrzeszonych członków.
2. Kongregacja może prowadzić działalność gospodarczą.


* * *Przez setki lat swojej działalności Kongregacja zawsze wywierała i nadal wywiera znaczny wpływ na życie miasta, regionu, kraju.

 • aktualnie jesteśmy pełnoprawnym członkiem założycielem Fundacji "TERAZ POLSKA" i stale uczestniczymy w jej pracach,
 • posiadamy patent krajowy na organizację Wielkiej Kolekcji Kulinarnej i Wielkiego Konkursu Kupieckiego "Hermes", pokazujących i propagujących dorobek gastronomii, krakowskiego handlu i usług,
 • jesteśmy głównym organizatorem Targów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych na płycie Rynku Głównego w Krakowie i w Tarnowie (Oddział KKK Tarnów),
 • zasiadamy w Wojewódzkiej Komisji Ochrony Pracy,
 • jako akcjonariusz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., staramy się wpływać na politykę społeczną i gospodarczą miasta,
 • współpracujemy w sposób ciągły z Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim w Krakowie,
 • jesteśmy członkiem Małopolskiego Klubu Europejskiego (MKE) składającego się z przedstawicieli 12 największych organizacji gospodarczych regionu,
 • powołani zostajemy przez Wojewodę do Małopolskiej Rady Integracji Europejskiej,
 • wybór naszych przedstawicieli do władz ogólnopolskiej Kongregacji Przemysłowo-Handlowej mieszczącej się w Warszawie, pozwala nam na szeroki wgląd w sprawy istotne dla środowiska kupieckiego,
 • mamy zaszczyt, jako środowisko kupieckie, być patronem Szkoły Podstawowej nr 117, która nosi imię Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej,
 • posiadamy robocze kontakty z większością samorządów zawodowych i gospodarczych w Polsce oraz w niektórych krajach Europy,
 • zawieramy porozumienie o ścisłej współpracy z Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, realizując tym samym potrzebę naszego udziału w krajowym ruchu środowisk zawodowych,
 • współpracujemy z Lwowską Kongregacją Kupiecką,
 • zawieramy porozumienie o współpracy z największą włoską organizacją kupiecką "Confcommercio" z Florencji i skutecznie realizujemy przyjęte postanowienia, wspólnie przygotowujemy przyjęcie Kongregacji do europejskiej organizacji średnich miast kupieckich mieszczącej się w Brukseli,
 • podpisujemy pierwsze w Krakowie porozumienie o ścisłej współpracy pomiędzy KKK, Małopolską Izbą Rzemieślniczą i Małopolskim Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców,
 • w ramach działań przeciwko dominacji super i hipermarketów wprowadzamy koncepcję realizacji mini-centrów handlowo-usługowych. Przygotowujemy projekt techniczny dostępny dla polskich, zorganizowanych środowisk kupieckich, zainteresowanych taką formą działalności,
 • zawiązujemy przy KKK Radę Programową, której zadaniem jest identyfikowanie zagrożeń oraz formułowanie nowych rozwiązań i przedstawianie ich czynnikom uchwało i ustawodawczych w Radzie Miasta i Sejmie RP,
 • jesteśmy członkiem i uczestniczymy w pracach "Zespołu Programowego" Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie. poprzez stałą łączność z wywodzącym się z Małopolski korpusem poselskim i senatorskim wprowadzamy w obieg prac Sejmu RP inicjatywy obywatelskie i zawodowe, zabiegając o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej
 • doprowadzamy - z korzyścią dla handlu i usług w całym kraju - do złagodzenia i zmiany interpretacji restrykcyjnych przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków sanitarnych przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi,
 • w ramach kojarzenia partnerów współpracujemy z centrum EURO-INFO oraz sami tworzymy dogodne warunki dla rozwijania działalności gospodarczej,
 • upełnomocnieni przedstawiciele Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, jako ławnicy zasiadają w Sądzie Okręgowym w Krakowie i współuczestniczą w rozstrzyganiu spraw cywilno - karnych,
 • w sposób rzeczowy i ciągły współpracujemy z:
  • Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej w Krakowie zasiadając w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim oraz w zespole rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług,
  • Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
  • Państwową Inspekcją Pracy,
  • Izbą Skarbową w Krakowie,
  • Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • dla wszystkich członków Kongregacji prowadzimy na bardzo wysokim poziomie bezpłatne porady prawne i podatkowe,
 • dla członków Kongregacji prowadzimy bezprocentową Kasę Wzajemnej Pomocy oraz fundusz socjalny, z którego udzielane są zasiłki losowe, na podstawie wzajemnego porozumienia z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. ustalamy i negocjujemy wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszonych w KKK,
 • przedstawiciele Kongregacji biorą udział w pracach Rady Miasta Krakowa oraz w jej komisjach problemowych,
 • doprowadzamy do podjęcia przez władze miasta pierwszej uchwały o wspieraniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • przy udziale Władz Miasta i Urzędu Marszałkowskiego pracujemy nad utworzeniem funduszu poręczeń kredytowych,
 • jesteśmy współtwórcą Zespołu Zadaniowego d.s. Wspierania i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw powołanego Zarządzeniem nr 36/2001 Prezydenta Miasta Krakowa.


W ostatnim czasie zdołaliśmy wprowadzić w życie m.in.

 • korzystne zmiany uchwały w sprawie opłat za parkowanie samochodów,
 • bardzo znaczną obniżkę opłat za zajęcie tzw. pasa drogowego w przejściach podziemnych,
 • powstrzymanie galopujących opłat za dzierżawę miejsc pod ogródki kawiarniane,
 • nowe i korzystne regulaminy placów targowych,
 • korzystny limit koncesji alkoholowych w gastronomii,
 • zamrożenie czynszów w lokalach użytkowych,


Wznawiamy sprawy związane z:

 • nowym regulaminem korzystania z płyty Rynku Głównego,
 • kolejnym powiększeniem limitu punktów detalicznej sprzedaży alkoholu,
 • pierwokupem przez dotychczasowych użytkowników lokali użytkowych będących własnością gminy,
 • kontynuowaniem powstrzymywania ekspansji super i hipermarketów, rujnujących polski, rodzimy handel,
 • powstrzymaniem planowanych, a niekorzystnych zmian w ruchu drogowym, zmierzających do jeszcze większego sparaliżowania miasta,
 • dopominając się równych praw i warunków prowadzenia działalności gospodarczej występujemy na zewnątrz we wszystkich kwestiach z tym związanych, doprowadzając do złagodzenia wielu restrykcyjnych okoliczności,

 

Dyplom Kupiecki
Dyplom kupiecki

Działania we własnych sprawach nie przysłoniły nam potrzeb niesienia pomocy innym:

 • Corocznie współorganizujemy w klasztorze oo. Franciszkanów wigilię dla setek ludzi potrzebujących pomocy,
 • w okresie Świąt Wielkanocnych przygotowujemy świąteczne poczęstunki i prezenty na krakowskim Rynku Głównym,
 • podczas pamiętnych powodzi, przetaczających się przez Polskę, spieszyliśmy ze spontaniczną pomocą. W kilkunastu miejscowościach zniszczonych żywiołem byliśmy obecni czynnie i materialnie.


W tradycyjnej hierarchii uznawanych przez Kongregację wartości nigdy nie brakuje pamięci o tych członkach, którzy zaprzestali działalności i przeszli w stan spoczynku.

Dbając także o historyczne tradycje, tworzymy w siedzibie naszej organizacji Izbę Historii Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Staramy się gromadzić w niej pamiątki umożliwiające odwołanie się do symboliki najstarszych dziejów kupieckich. Na tej niwie współpracujemy trwale z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. W roku 1998 Rada i Zarząd KKK nadaje godność Honorowego Kustosza Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej panu Jerzemu Kuligowi.

środa, 21 grudzień 2016 13:29

Statut

Zapraszamy Państwa do pobrania najnowszego Statutu Kongregacji oraz regulaminów Komisji Rewizyjnej, Rady KKK, oraz Kupieckiego, zatwierdzonych prze Radę KKK w dniu 25.01.2007 r.:

STATUT

KRAKOWSKIEJ KONGREGACJI KUPIECKIEJ

STOŁECZNEGO, KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA

ZAŁOŻONEJ ZA PANOWANIA

WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY – KRÓLA POLSKIEGO.

Krakowska Kongregacja Kupiecka założona 25 lutego 1410 roku przez Jerzego Morsztyna, kupca i rajcę krakowskiego (co zostało zapisane w Consularia Cracoviensia1 – rok 1410, tom I, str. 361), zatwierdzona przywilejami królów Zygmunta I w roku 1521 i w roku 1524, Zygmunta III w roku 1594, Augusta II2 w roku 1722, Augusta III3 w 1736, Stanisława Augusta w roku 1776 i 1788, urządzona na nowo przez Senat rządzący wolnego, niepodległego miasta Krakowa z okręgiem, ustawą statutową z dnia 16 stycznia 1821, 13 sierpnia 1833 i 14 listopada 1842 – zmuszona w czasie niewoli austriackiej zmienić swój ustrój na podstawie ustawy austr. z 15-go listopada 1867 – przekształcona dalszymi zmianami statutu (w roku 1896, 1905, 1910, 1923, 1934) 4.

Wszystkie historyczne już dziś, ówczesne akty prawne wraz z potwierdzonymi

w nich normami własnych praw zwyczajowych - w harmonii z dzisiejszymi - stały się podwaliną dla konstrukcji statutu z roku 1989 przekształconego dalszymi zmianami w latach:1994, 1998, 2001 i 2003 i obecnej jego formy.

1 księga radziecka miasta Krakowa

Archiwum Miejskie w Krakowie

2 Oryginał z trzech kart pergaminowych złożony w oprawie skórzanej, czerwonej, na której napis: Privilegium serenissimi Augusti II regis Poloniarum Varsaviae die 23 mensis octobris anno 1722 Congregationi mercatoriali  urbis metropolis Cracoviensis collatum.

Przechowywany obecnie w Archiwum Miejskim, depozyt nr 164.

3 Oryginał z czterech kart pergaminowych, oprawny w tekę skórzaną, na której wybity napis: Privilegium Serenissimi Augusti III regis Poloniarum Varsaviae die 12 mensis novembris 1740 Congregationi mercatoriali  urbis metropolis Cracoviensis collatum.

Przechowywany obecnie w Archiwum Miejskim, depozyt nr 165.

4 Statut KKK w myśl uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 04.03.1923 r. – druk Rocznik Kupiecki 1926

Dz.U.RP.z 1934 r. Nr 40, poz. 350.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Krakowska Kongregacja Kupiecka zwana dalej Kongregacją jest społeczną, apolityczną organizacją samorządu zawodowego przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

2. Krakowska Kongregacja Kupiecka to organizacja będąca spadkobierczynią tradycji „Kongregacji” zapoczątkowanej w 1410 roku zarejestrowana na czas nieokreślony

i posiadająca osobowość prawną .

3. Kongregacja działa na podstawie przepisów Ustawy z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U. z 8 czerwca 1989 r. Nr 35, poz. 194 i Dz.U. Nr 121, poz. 770 z 1997 r.) nadto przepisów ustawy z dnia 23.05.1991 o organizacjach pracodawców ( Dz.U. Nr 55, poz. 235 ) oraz niniejszego statutu.

§ 2

1.     Siedzibą Kongregacji jest Królewskie Stołeczne Miasto Kraków.

2.    Kongregacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Kongregacja używa pieczęci z godłem przedstawiającym średniowieczny statek tzw., Kogę oraz z napisem Krakowska Kongregacja Kupiecka założona R.P. 1410

4. Kongregacja – przy zachowaniu obowiązujących w tym względzie przepisów może posiadać i ustanawiać:

a) Sztandary oraz odznakę organizacyjną dla członków,

b) Wewnętrzne odznaczenia i wyróżnienia organizacyjne, przyznawane członkom i osobom szczególnie zasłużonym dla organizacji.

5. Kongregacja może posiadać autonomiczne związki kupieckie zwane Oddziałami.

§ 3

1. Do naczelnych celów Kongregacji należy w szczególności:

1/ podejmowanie inicjatyw legislacyjnych oraz ocena funkcjonujących przepisów prawa,

2/ opiniowanie projektów prawnych i programów gospodarczych

3/ uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych,

4/ promowanie wszelkich przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony środowiska związanych z działalnością gospodarczą członków,

5/ prowadzenie szkoleń i kursów,

6/ reprezentowanie interesów członków wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych,

7/ utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji i obyczajów handlowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności kupieckiej, a także prowadzenie przez członków pracy społeczno-wychowawczej, oświatowej i kulturalnej,

8/ podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi prywatnej działalności gospodarczej oraz poprawianiu warunków tej działalności,

9/ współdziałanie z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi celem umożliwienia członkom Kongregacji pracy we władzach samorządów terytorialnych,

10/ prowadzenie działalności socjalnej, samorządowej oraz kas zapomogowo-pożyczkowych w oparciu o utworzone fundusze,

11/ udzielanie pomocy członkom w załatwianiu wszelkich spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

12/ prowadzenie doradztwa w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych oraz w dziedzinie rachunkowości podatkowej dla członków Kongregacji,

13/ powoływanie rzeczoznawców - biegłych posiadających stosowne uprawnienia zawodowe, w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą członków,

14/ współpraca i utrzymywanie kontaktów z organizacjami kupieckimi w kraju i za granicą,

15/ wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb zrzeszonych członków,

16/ prowadzenie działalności wydawniczej.

2. Kongregacja może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.

II. Członkowie

§ 4

1. Członkami Kongregacji mogą być osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą.

2. Organizacje podmiotów określonych w pkt. 1 mogą być Członkiem Zbiorowym Kongregacji lub utworzyć Oddział Kongregacji.

3. Członkiem zbiorowym może być organizacja tych podmiotów lub firma posiadająca osobowość prawną. Członek zbiorowy reprezentowany jest w Kongregacji przez delegatów w ilości deklarowanej przez swoje władze jednak w proporcji nie większym niż 1:10.

3a. Nie mogą być członkami Kongregacji osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w przypadku gdy osoba ta:

1/ uczestniczy w organizacji pn. „Członek Zbiorowy Kongregacji” lub „Oddział Kongregacji” w rozumieniu ust. 2 niniejszego paragrafu, lub

2/ pomimo braku przynależności o której mowa w pkt 1 prowadzi działalność gospodarczą w miejscu objętym zasięgiem terytorialnym działania Członka Zbiorowego Kongregacji lub Oddziału Kongregacji lub

3/ uczestniczy w organizacji podmiotów będących osobą prawną, posiadających status Członka lub Członka Zbiorowego Kongregacji.

4. Kongregacja może tworzyć Oddziały Terenowe nie posiadające osobowości prawnej. Warunkiem powstania Oddziału jest wniosek co najmniej 10 podmiotów z danego terenu spełniających warunki członkostwa w Kongregacji. Oddział Terenowy korzysta z godła Kongregacji z dopiskiem „Oddział”, tworzy własne władze i uzyskuje autonomie działania na własnym terenie, w tym, swobodę kształtowania polityki finansowej i personalnej. Majątek oddziału jest majątkiem Kongregacji.

5. Kongregacja może tworzyć Autonomiczne Oddziały Terenowe posiadające osobowość prawną. Warunkiem powstania Oddziału jest rejestracja sądowa organizacji o nazwie „Autonomiczny Oddział Terenowy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej” zrzeszającej co najmniej 50 członków spełniających warunki członkostwa w Kongregacji. Zgłoszony do Sądu Statut Oddziału musi być zatwierdzony przez Radę Kongregacji. Właścicielem godła i nazwy Oddziału pozostaje zawsze Kongregacja. Wzajemne stosunki autonomicznego Oddziału i Kongregacji regulowane będą odrębną umową. Autonomiczny Oddział jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu członków Kongregacji przez delegatów wybieranych w Oddziale w proporcji nie większej niż 1:10 w ilości członków Oddziału.

6. Członkowie Kongregacji mogą tworzyć Sekcje branżowe lub tematyczne. Warunki utworzenia oraz strukturę sekcji określa Rada Kongregacji.

§ 5

1. O przyjęciu w poczet członków Kongregacji decyduje Prezydium Kongregacji, biorąc pod uwagę dobro Kongregacji, potrzeby środowiska oraz ocenę dotychczasowej postawy kandydata. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia wniosku przyjęcia na członka Kongregacji ma charakter uznaniowy.

2. Osoba zmierzająca przystąpić do Kongregacji składa wniosek do Prezydium Kongregacji. Wniosek powinien być złożony na piśmie pod rygorem nieważności, podpisany przez przystępującego oraz przez dwóch członków wprowadzających. Wniosek powinien zawierać m.in. imię kandydata, nazwisko, miejsce zamieszkania, rodzaj prowadzonej działalności. Nazwę podmiotu gospodarczego lub organizacji i jego siedzibę. Członka będącego osobą prawną reprezentuje upełnomocniony przedstawiciel. Osobę fizyczną reprezentuje ta osoba. W przypadku spółek osób fizycznych, reprezentuje jeden ze wspólników. Członka zbiorowego reprezentują osoby z listy przekazanej do Kongregacji.

3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na wniosku podpisem dwóch upoważnionych członków Prezydium z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

4. Uchwała o przyjęciu w poczet członków, o której mowa w ust. 3 powinna być podjęta w ciągu 30 dni od chwili złożenia wniosku.

5. W razie odmowy Prezydium Kongregacji ma obowiązek powiadomić pisemnie osobę zainteresowaną w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. W zawiadomieniu należy podać uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o prawie i trybie wniesienia odwołania.

6. Od uchwały negatywnej przysługuje kandydatowi prawo odwołania się do Rady Kongregacji.

7. Nie podjęcie uchwały w terminach o których mowa w ust. 4 i 5 powoduje automatyczne przyjęcie w poczet członków. Datą przyjęcia jest data złożenia wniosku.

§ 6

Kongregacja prowadzi ewidencję członków w postaci rejestru deklaracji i uchwał z zachowaniem numeracji ciągłej.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały na wniosek Rady Kongregacji może nadać godność Honorowego Członka Kongregacji.

Honorowym Członkiem Kongregacji może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Kongregacji.

2. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały nadać byłemu Prezesowi godność Honorowego Prezesa Kongregacji.

3. Rada Kongregacji może członkowi, który ma za sobą co najmniej piętnastoletni staż członkowski, nadać tytuł członka Seniora. Z wnioskiem o nadanie tytułu występuje sam zainteresowany. Członek Senior posiada pełne prawa członka zwyczajnego.

3a. Rada Kongregacji może byłemu członkowi, który ma za sobą:

a/ co najmniej 15 lat stażu członkostwa w KKK oraz nabył prawo do świadczeń emerytalno-rentowych,

albo ma

b/ co najmniej 20 lat stażu członkostwa w KKK oraz ukończył

55 rok życia kalendarzowego

- nadać tytuł Seniora Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Z wnioskiem o nadanie tytułu Seniora KKK występuje sam zainteresowany. Senior KKK nie posiada praw członka zwyczajnego.

4. Rada Kongregacji może również przyznać honorowy tytuł „Członka Wspierającego” osobie fizycznej lub prawnej.

III. Prawa i obowiązki członków

§ 8

Każdy członek Kongregacji ma w szczególności:

- czynne prawo wyborcze po 6 miesiącach przynależności licząc od daty złożenia deklaracji.

- po roku przynależności bierne prawo wyborcze

- prawo uczestniczyć w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez Kongregację

- prawo korzystać z usług świadczonych przez Kongregację

- prawo zgłaszania wniosków i postulatów do odpowiednich władz Kongregacji.

§ 9

Obowiązkiem członka Kongregacji jest:

- regularne opłacanie składek członkowskich

- stosowanie się do postanowień Statutu i uchwał odpowiednich władz Kongregacji

- uczestniczenie w zebraniach organizacyjnych

- popieranie i realizacja zadań programowych Kongregacji

- dbanie o dobrą opinię i zasady etyki zawodowej członka Kongregacji.

- branie czynnego udziału w pracach Kongregacji.

IV. Ustanie członkostwa

§ 10

Członkostwo w Kongregacji ustaje na skutek:

- wystąpienia członka

- wykluczenia członka

- wykreślenie członka

- oraz w wypadku zgonu członka

§ 11

1. Członek może wystąpić z Kongregacji w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Prezydium Kongregacji lub Zarządowi Oddziału, które pod rygorem nieważności winno być dokonane na piśmie.

2. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni i rozpoczyna się z dniem jego złożenia.

3. Za datę wystąpienia członka z Kongregacji uważa się następny dzień po upływie wypowiedzenia.

§ 12

1. Członek może być wykluczony w przypadku gdy z jego winy dalsze pozostawanie w organizacji nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub zasadami współżycia społecznego.

2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności gdy członek:

- świadomie szkodzi Kongregacji lub działa wbrew jej interesom

- poważnie narusza zasady współżycia społecznego

- uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminy i inne uchwały władz Kongregacji

- uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Kongregacji

- świadomie wprowadza Kongregację w błąd celem nabycia określonych praw.

§ 13

1. Członek Kongregacji nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Kongregacji.

2. Wykreślenie następuje w szczególności gdy członek:

- skazany prawomocnym wyrokiem

- nastąpiło ustanie działalności gospodarczej

- nastąpiły zaległości składkowe ponad trzy miesiące.

§ 14

1. Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Kongregacji na wniosek Prezydium Kongregacji, Zarządu Oddziału lub Kupieckiego Sądu Koleżeńskiego.

2. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem

o trybie wniesienia odwołania.

Zawiadomienia dokonuje się na piśmie (listem poleconym) w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

3. Wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia oraz prawo uczestnictwa w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 15

1. Członek, wobec którego wszczęto lub toczy się postępowanie prokuratorskie, obligatoryjnie zawiesza swoje członkostwo w Kongregacji.

2. W przypadku nie dokonania - z własnej inicjatywy członka - czynności, o której mowa w pkt 1. , zawieszenie członkostwa dokonuje Rada KKK na wniosek:

- Prezydium Kongregacji,

- Zarządu Oddziału,

- Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego,

z chwilą podjęcia przedmiotowej wiadomości.

3. Zniesienie „zawieszenia członkostwa” następuje po ustaniu przyczyny zawieszenia, a stosowne czynności dokonuje Rada Kongregacji na wniosek:

- zainteresowanego członka,

- Prezydium Kongregacji,

- Zarządu Oddziału,

- Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego,

które o zawieszenie wnioskowały.

V. Finansowanie działalności

§ 16

Działalność statutowa Kongregacji jest finansowana ze środków pochodzących z:

- składek członkowskich

- zapisów, darowizn oraz innych dochodów niestałych

- dochodów z majątku własnego Kongregacji

- dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej

§ 17

1. Wysokość podstawowej składki członkowskiej ustala Rada Kongregacji.

2. Członkowie Seniorzy płacą min 1/10 składki, zachowując swoje prawa członkowskie.

3. Członek Zbiorowy płaci co najmniej 10 składek podstawowych lub wielokrotność składki podstawowej nierozerwalnie związanej z ilością deklarowanych delegatów.

4. Autonomiczny Oddział Terenowy Kongregacji płaci składkę minimalną w wysokości 10 razy składka podstawowa. Wielkość składki ostatecznej jest nierozerwalnie związana z ilością delegatów na Walne Zgromadzenie Kongregacji.

5. Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej ma prawo w indywidualnych przypadkach zawiesić obowiązek opłacenia składek członkowskich na wniosek zainteresowanego.

6. Prezesi Honorowi i Członkowie Honorowi nie opłacają składek członkowskich.

VI. Władze Kongregacji

§ 18

1. Organami władz Kongregacji są:

a) Walne Zgromadzenie

b) Rada

c) Prezydium Kongregacji

d) Komisja Rewizyjna

e) Koleżeński Sąd Kupiecki

2. Funkcje władz uchwałodawczych pełnią:

- Walne Zgromadzenie

- Rada Kongregacji

3. Funkcje władz wykonawczych wykonują:

- Prezydium Kongregacji

- Zarządy Oddziałów Terenowych

4. Funkcje władzy kontrolno-rewizyjnych sprawuje Komisja Rewizyjna Kongregacji

5. Funkcję władzy sądowniczej sprawuje Koleżeński Sąd Kupiecki

6. Wybory do wszystkich organów władzy Kongregacji dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

7. Do władz Kongregacji wchodzą kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 50 % głosów + 1 głos. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się drugą turę wyborów. Do drugiej tury wyborów staje tylko podwójna liczba kandydatów w stosunku do nie obsadzonych mandatów, którzy w pierwszej turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Do władz wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

8. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów w wyborach władz Kongregacji uwzględnia się tylko głosy „za” i „przeciw”.

9. Tryb zwoływania posiedzeń organów władz Kongregacji oraz zakres ich działania w tym

i warunki podejmowania uchwał - określają Statut i stosowne regulaminy.

10. Regulamin Walnego Zgromadzenia, Rady Kongregacji, Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego uchwala Walne Zgromadzenie Kongregacji.

11. Członkowie władz uchwałodawczo – wykonawczych nie mogą pełnić funkcji we władzach rewizyjnych i sądowniczych. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Kongregacji trwa 4 lata.

VII. Walne Zgromadzenie

§ 19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy Kongregacji.

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

3. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest przez Radę Kongregacji.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Kongregacji z inicjatywy własnej lub Komisji Rewizyjnej, a także na żądanie 1/4 liczby członków Kongregacji.

5. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w punkcie 4 powinno być zwołanie w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Kongregacji może być:

a) sprawozdawcze

b) sprawozdawczo-wyborcze

2. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje Rada Kongregacji raz do roku, nie później niż do 30 czerwca danego roku- w celu zatwierdzenia wyniku rocznego bilansu, sprawozdań Rady i uzyskania absolutorium za ten okres.

3. Nie uzyskanie absolutorium przez członka organu władzy statutowej skutkuje jego dymisją oraz sankcją w postaci zakazu ubiegania się o ponowny wybór przez okres jednej kadencji.

4. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Rada Kongregacji raz na 4 lata w celu zatwierdzenia sprawozdań, uzyskania absolutorium i dokonania wyboru organów władz statutowych.

§ 21

1. W Walnym Zgromadzeniu Kongregacji udział biorą:

a) z głosem stanowiącym – członkowie Kongregacji

b) z głosem doradczym - zaproszeni goście

2. Każdy członek Kongregacji uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu posiada jeden glos.

3. Osoby prawne posiadające status członka zbiorowego reprezentowane są na Walnym Zgromadzeniu Kongregacji przez przedstawicieli upoważnionych przez organy statutowe, nazwiska przedmiotowych przedstawicieli powinny byś zgłoszone na piśmie Radzie Kongregacji.

4. Przedstawiciel osoby prawnej, o statusie członka zbiorowego- biorący udział w Walnym Zgromadzeniu posiada czynne i bierne prawo wyborcze jeżeli jest członkiem organów statutowych osoby prawnej- natomiast pozostali przedstawiciele nie posiadają prawa biernego. Przedstawiciel osoby prawnej, o statusie członka zbiorowego-wybrany do władz Kongregacji traci swój mandat w przypadku gdy przestaje być przedstawicielem osoby prawnej.

§ 22

1. Rada Kongregacji, co najmniej na 21 dni przed - ogłasza zwołanie Walnego Zgromadzenia podając jego miejsce i porządek obrad poprzez wywieszenie stosownego zawiadomienia w siedzibie Kongregacji i Oddziałów Terenowych oraz ogłoszenia w lokalnej prasie.

2. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany, do wiadomości członków na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie w siedzibie Kongregacji i Oddziałów Terenowych.

3. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kongregacji winno zawierać informacje z czyjej inicjatywy zostało zwołane.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie należycie zwołane jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, wiążących wszystkich członków Kongregacji przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku nie przybycia wymaganej ilości uprawnionych do głosowania w terminie pierwszym, Walne Zgromadzenie może odbyć się w terminie drugim.

3. Drugi termin winien być określony nie wcześniej niż po upływie pół godziny po terminie pierwszym.

4. Walne Zgromadzenie Kongregacji odbywające się w terminie drugim jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Kongregacji mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Walne Zgromadzenie Kongregacji może zwykłą większością głosów zmieniać kolejność obradowania za wyjątkiem udzielania absolutorium i wyborów do władz Kongregacji.

3. Do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji lub połączenia Kongregacji, zbycia nieruchomości oraz w sprawie wstąpienia lub wystąpienia z organizacji ogólnokrajowych - potrzebna jest większość 2/3 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem określonych w pkt.3.

§ 25

1. Głosowanie nad uchwałami w sprawach objętych porządkiem obrad odbywa się jawnie.

2. Na żądanie zgłoszone przez uczestnika obrad i poparte przez większość uprawnionych do głosowania - zarządza się głosowanie tajne.

3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 26

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia Kongregacji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz obrad.

2. Protokół powinien zawierać datę i miejsce obrad, listę obecnych uprawnionych do głosowania, porządek obrad, wszystkie zgłoszone wnioski i sprzeciwy, powzięte uchwały oraz sposób głosowań wraz z wynikami.

§ 27

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Kongregacji należy :

1) Wybór Przewodniczącego obrad.

2) Powołanie Komisji Walnego Zgromadzenia.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Uchwalanie wieloletniego programu działania Kongregacji.

5) Rozpatrywanie sprawozdań Rady, Prezydium Kongregacji, Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego.

6) Zatwierdzenie rocznych wyników bilansu oraz rachunku zysku i strat.

7) Udzielanie lub nieudzielanie absolutorium członkom organów władz statutowych; nieudzielanie absolutorium skutkuje dymisją i karencją określoną w § 20 pkt.3.

8) Wybór lub odwołanie Prezesa Kongregacji, Rady Kongregacji oraz Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego.

9) Decydowanie w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jakie Kongregacja może zaciągnąć ponad limity zastrzeżone dla Rady i Prezydium Kongregacji.

10) Decydowanie w sprawach likwidacji lub łączenia Kongregacji, przystąpienia i wystąpienia z innych organizacji ogólnokrajowych.

11) Uchwalanie zmian Statutu Kongregacji.

12) Uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia, Rady Kongregacji, Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego.

13) Nadawanie godności i tytułów honorowych.

14) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Kongregacji.

VIII Rada Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

§ 28

Rada Kongregacji jest najwyższym, wybieralnym organem Kongregacji w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

§ 29

1. Radę Kongregacji tworzą Prezes i 15 członków.

2. Prezesa Kongregacji wybiera Walne Zgromadzenie na okres Kadencji.

3. Wszystkich członków Rady - spośród kandydatów zgłoszonych z sali wybiera Walne Zgromadzenie na okres kadencji.

4. Rada Kongregacji na swoim pierwszym posiedzeniu - po Walnym Zgromadzeniu Wyborczym - konstytuuje się powołując Sekretarza Rady i Zastępcę Sekretarza Rady.

5. Kandydatów do pełnienia funkcji Sekretarza i Zastępcy Sekretarza Rady rekomenduje Prezes Kongregacji.

6. Sekretarz Rady lub Zastępca Sekretarza Rady w uzgodnieniu z Prezesem Kongregacji organizuje pracę Rady Kongregacji.

§ 30

1. Mandat członka Rady Kongregacji wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadku :

- odwołania większością głosów przez Walne Zgromadzenie

- nie uzyskania absolutorium

- zrzeczenia się mandatu

- ustania członkostwa w Kongregacji

2. Na miejsce wakujące w Radzie wchodzi następny w kolejności z listy kandydatów z ostatniego Walnego Zgromadzenia według ilości otrzymanych głosów, a w przypadku jego braku na najbliższym Walnym Zgromadzeniu należy przeprowadzić wybory uzupełniające.

§ 31

Do kompetencji Rady Kongregacji należy:

1) Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.    

2) Zarządzanie majątkiem Kongregacji oraz inicjowanie, uruchamianie i nadzór nad prowadzoną przez Kongregację działalnością gospodarczą.

3) Uchwalanie preliminarza wpływów i wydatków.

4) Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz opłat wpisowych .

5) Powoływanie Oddziałów i biur terenowych .

6) Uchwalanie regulaminów dla instancji podrzędnych.

7) Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia.

8) Nadzór i kontrola nad działalnością instancji podrzędnych.

9) Rozpatrywanie skarg na działalność organów Kongregacji i Oddziałów.

10) Akceptowanie i odwoływanie członków Prezydium Kongregacji.

11) Uchwalanie ordynacji wyborczej na Walne Zgromadzenie .

12) Powoływanie komisji doraźnych i określenie ich zakresu i regulaminu działania.

13) Określenie zasad powołania i regulaminu działania Komisji Socjalnej.

14) Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań - wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Kongregację kredytu do wysokości równej 25 tysiącom euro.

15) Uchwalanie ordynacji na Walne Zgromadzenie (wyborcze).

16) Nadawanie tytułów i godności.

17) Wydawanie wykładni prawnej dotyczących Statutu oraz podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Kongregacji uchwał.

18) Określenie w drodze Regulaminu praw i obowiązków Seniora Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

§ 32

Uchwały Rady Kongregacji mają moc wiążącą dla instancji podrzędnych.

IX Prezydium Kongregacji

§ 33

1. Prezydium Kongregacji składa się z Prezesa Kongregacji oraz czterech Zastępców Prezesa.

2. Prezes Kongregacji powołuje swoich Zastępców spośród członków Kongregacji; członek pełniący funkcję Zastępcy Prezesa nie może być członkiem Rady Kongregacji.

3. Zastępca Prezesa Kongregacji przystępuje do pełnienia funkcji po uzyskaniu akceptacji Rady Kongregacji.

4. Decyzja Rady, wyrażona w formie akceptacji jest skuteczna wówczas gdy kandydat do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Kongregacji otrzymał co najmniej 50 % + 1 głos.

5. W przypadku nie uzyskania przez kandydata do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa wymaganej akceptacji określonej w pkt 4, Prezes Kongregacji poddaje procedurze akceptacyjnej nowego kandydata, aż do uzyskania skutecznej akceptacji.

6. Odwołanie Zastępcy Prezesa Kongregacji następuje na wniosek Prezesa Kongregacji lub Rady Kongregacji. Wnioski mają charakter obligatoryjny.

§ 34

Prezydium Kongregacji jest organem wykonawczym Kongregacji.

§ 35

l. Prezydium Kongregacji kieruje działalnością Kongregacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do rozporządzania majątkiem i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Kongregacji uprawnione są łącznie dwie osoby : Prezes i jeden z jego zastępców lub dwóch Zastępców Prezesa z wyłączeniem § 27 pkt 9.

3. Do kompetencji Prezydium Kongregacji należą wszelkie sprawy niezastrzeżone w Statucie innym organom a w szczególności:

- realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Kongregacji

- opracowanie rocznych planów przychodów i wydatków Kongregacji

- podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Kongregacji

- zaciąganie kredytów do wysokości równowartości 10 tysięcy Euro - powyżej tej kwoty musi uzyskać akceptację Rady Kongregacji

- nadzór nad pracą Zarządów Oddziałów oraz sekcji członkowskich

- koordynowanie cyklicznych i okazjonalnych imprez kupieckich

- przyjmowanie zapisów i darowizn

- nadzór nad ruchomym i nieruchomym majątkiem Kongregacji między innymi poprzez dokonywanie okresowych inwentaryzacji i rocznych spisów

- ustalanie struktury organizacyjnej (etatyzacja) biur Kongregacji i nadzór nad ich pracą

- prowadzenie polityki personalnej dotyczącej aparatu etatowego oraz ustalanie zasad wynagradzania i premiowania pracowników Kongregacji

- występowanie z wnioskami o wykreślenie i wykluczenie

- powoływanie biur Kongregacji i ustalanie ich obsady personalnej.

§ 36

Członkowie władz wykonawczych mogą być pracownikami kontraktowymi.

X Postanowienia wewnątrzorganizacyjne

§ 37

1. Wnioski członków Kongregacji kierowane do Prezydium Kongregacji powinny być rozpatrywane przez Prezydium Kongregacji w ciągu l miesiąca.

2. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa, Prezydium Kongregacji jest obowiązane podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Kongregacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia oraz o skutkach nie zachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania uchwała Prezydium Kongregacji staje się ostateczna.

3. Rada Kongregacji jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od jej podjęcia.

4. Od uchwały Rady Kongregacji członek ma prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone na 14 dni przed terminem jego odbycia.

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

Xl Oddziały

§ 38

Oddziały działają na terenie miast innych niż Kraków. Praca Oddziałów odbywa się w oparciu o dokumenty sporządzone przez te instancje a zatwierdzone przez Radę Kongregacji.

XII Komisja Rewizyjna

§ 39

1. Komisja Rewizyjna składa się od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji.

2. Do zakresu obowiązków i kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola, przynajmniej raz w roku całokształtu działalności organów Kongregacji a w szczególności jej gospodarki finansowej zakończona protokołem

b) opiniowanie rocznych bilansów Kongregacji oraz rachunków zysków i strat

c) kontrolowanie wykonania uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia i Rady Kongregacji

d) przedstawianie Radzie Kongregacji wniosków dotyczących działalności organizacji

e) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności wraz z oceną pracy Rady i Prezydium Kongregacji zawierającą wnioski dotyczące udzielenia absolutorium tym organom

f) kierowanie do Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego wniosków dotyczących naruszenia zasad etyki i godności kupieckiej przez członków Kongregacji.

3. Organizację oraz tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

4. Na miejsce wakujące w Komisji Rewizyjnej wchodzi następny w kolejności z listy kandydatów na ostatnim Walnym Zgromadzeniu według ilości otrzymanych głosów, a w przypadku jego braku na najbliższym Walnym Zgromadzeniu należy przeprowadzić wybory uzupełniające .

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych organów statutowych.

XIII Koleżeński Sąd Kupiecki

§ 40

1. Koleżeński Sąd Kupiecki składa się od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji. Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

2. Do zakresu działania Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków organizacji dotyczących naruszania Statutu i uchwał władz Kongregacji oraz konfliktów:

- między jej członkami powstałych na tle działalności organizacji

- między jej członkami a osobami trzecimi

- rozpatrywanie i orzekanie w sprawach wniosków Komisji Rewizyjnej.

3. Uchwały Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

4. Członkowie Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego nie mogą wchodzić w skład innych organów statutowych.

5. Na miejsce wakujące w Koleżeński Sądzie Kupieckim wchodzi następny w kolejności z listy kandydatów na ostatnim Walnym Zgromadzeniu według ilości otrzymanych głosów, a w przypadku jego braku na najbliższym Walnym Zgromadzeniu należy przeprowadzić wybory uzupełniające .

6. Organizacje oraz tryb działania Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

XIV Postanowienia końcowe

§ 41

1. Aparatem wykonawczym Kongregacji są biura funkcjonujące pod nadzorem Prezydium Kongregacji.

2. Pracownicy etatowi kierujący biurami Kongregacji (Kraków, Oddziały Terenowe) mogą uczestniczyć w pracach organów statutowych według przynależności i podległości- bez prawa udziału w głosowaniach.

§ 42

l.    Majątek Kongregacji stanowią:

a)    zasoby ruchome

b)    zasoby nieruchome

c)    nazwa, barwa i godło

d) fundusze celowe

e) tytuł wydawnictwa „Kupiec Polski”

2. Majątkiem Kongregacji zarządza Prezydium Kongregacji.

3. Majątek Kongregacji może być użyty wyłącznie na cele statutowe.

§ 43

1. Kongregacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko własnym majątkiem

2. Członkowie Kongregacji nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Kongregacji.

3. Uchwałę w sprawie likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

4. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Kongregacji, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Kongregacji.

§ 44

Do interpretacji postanowień i przepisów Statutu uprawniona jest jedynie Rada Kongregacja - interpretacje wydawane są w formie obowiązującej wykładni prawnej.

§ 45

1. Niniejszy statut został uchwalony na Walnym Zgromadzeniu w Krakowie w dniu 26.02.2007 r.

Zmiany do Statutu – 26 kwietnia 2010 r., 04 maja 2015 r.

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 

supober

 

 

Archiwum

archiwum