wtorek, 09 lipiec 2019 09:30

BANK PROJEKTÓW PONADLOKALNYCH

Małopolska 2030 informuje: W ramach toczących się prac nad Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” uruchomiliśmy Bank Projektów Ponadlokalnych.


Narzędzie to pomoże Samorządowi Województwa w zidentyfikowaniu pomysłów na partnerskie przedsięwzięcia rozwojowe, a dzięki temu umożliwi lepsze rozpoznanie potrzeb w regionie i sformułowanie w oparciu o nie interwencji publicznej opisanej w Strategii. Instrument ten będzie pomocny także w identyfikowaniu typów projektów, które potencjalnie mogłyby zostać sfinansowane ze środków regionalnego programu operacyjnego w perspektywie 2021-2027. Bank Projektów Ponadlokalnych zostanie ponadto wykorzystany przy formułowaniu postulatów Samorządu Województwa względem instrumentów i programów opracowywanych na szczeblu centralnym.
Zapraszamy Państwa do zgłaszania pomysłów na rozwój Małopolski.
Szczególnie zachęcamy do zgłaszania przedsięwzięć o charakterze ponadlokalnym – opartych o rozpoznanie wspólnych ponadlokalnych potrzeb i wspólnych lub uzupełniających się ponadlokalnych potencjałów – oraz przedsięwzięć o charakterze partnerskim – angażujących do współpracy zarówno na etapie planowania jak i realizacji szersze grono interesariuszy, z sektora publicznego jak i  prywatnego (firmy, organizacje).
Informację o Banku Projektów Ponadlokalnych i formularz zgłaszania projektów można znaleźć pod adresem: https://bankprojektow.malopolskie.pl/

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 

supober

 

 

Archiwum

archiwum