środa, 08 maj 2019 10:00

Komunikat prezesa Wiesława Jopka skierowany do Członków Rady KKK

Niniejszym zwołuję na dzień 16 maja 2019 r. (czwartek), o godz. 10 pierwsze posiedzenie Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w siedzibie przy ul. Garbarskiej 14 w Krakowie.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Ukonstytuowanie się Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej:
a/ wybór Sekretarza Rady KKK – uchwała,
b/ wybór zastępcy Sekretarza Rady KKK – uchwała.
3. Wybór Prezydium Kongregacji:
a/ akceptacja członków Prezydium Kongregacji – uchwałą.
4. Informacja o ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej KKK i Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego KKK.
5. Sprawy wniesione.
6. Wolne wnioski.

Z uwagi na ważność omawianych tematów obecność członków Rady obowiązkowa.
Oczekując na Państwa przybycie pozostaję z wyrazami szacunku i poważania

Wiesław Jopek
Przewodniczący Obrad Walnego Zgromadzenia  
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 

supober

 

 

Archiwum

archiwum