Wydrukuj tą stronę
piątek, 01 marzec 2019 11:36

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

Szanowni Państwo,
Chcieliśmy przekazać państwu informację o przedłużeniu możliwości składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Wnioski do Studium składać można do 1 kwietnia 2019.Kraków przystępuje do przygotowania nowego dokumentu planistycznego, który wyznaczy kierunki rozwoju miasta do 2050 r. Liczymy, że dzięki niemu Kraków zostanie prawie w 100% pokryty planami zagospodarowania przestrzennego.
Studium ma być odpowiedzią na wyzwania przestrzenne, ekonomiczne czy demograficzne, dlatego mieszkańcy, przedsiębiorcy i instytucje powinny aktywnie włączyć się w proces sporządzania Studium, składając wniosek – do tej pory wpłynęło ich ok. 7 tys. dlatego będziemy wdzięczni za zaangażowanie się we współtworzenie przyjaznego otoczenia miejskiego, w którym wszyscy funkcjonujemy.
Będziemy również wdzięczni za przekazanie powyższej informacji do przedsiębiorstw i instytucji z Państwem współpracującymi – ich zaangażowanie będzie stanowiło cenny wkład dla rozwoju lokalnej społeczności jak i całego miasta.
Wszelkie informacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z instrukcją składania wniosku znajdziecie Państwo na stronie https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=94336
Z poważaniem
Anna Brydniak
WYDZIAŁ DS. PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości