Wydrukuj tą stronę
poniedziałek, 07 styczeń 2019 10:51

Projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów (do konsultacji)

Piotr Budrewicz z Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przesłał do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów.

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy uprzejmie zwrócić uwagę na projekt rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów, który jest obecnie procedowany w tzw. trilogu (negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską). Od grudnia 2018 r. prace nad rozporządzeniem polegają na wypracowaniu przez wymienione instytucje wspólnego tekstu projektu w oparciu o:
1. pierwotną treść wniosku autorstwa KE, pod nazwą „Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE COM/2017/0795 final - 2017/0353 (COD); w załączeniu wersja polska.
2. poprawki zaproponowane przez PE (sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów z dnia 6.09.2018 r.; w załączeniu wersja polska);
3. wersję projektu stanowiącą podstawę negocjacji ze strony Rady UE; w załączeniu wersja w j. angielskim (dokument dostępny tylko w wersji angielskiej).
W trakcie dotychczasowego trilogu zidentyfikowano niżej wymienione najważniejsze kwestie, w których PE, RUE i KE powinny dojść do porozumienia, aby rozporządzenie weszło w życie. Spodziewane jest, że kompromis powinien zostać osiągnięty łatwo w sprawie artykułów: 2, 4, 10, 14, 26, 27, 28, 30 oraz w sprawie propozycji RUE w zakresie zintegrowanego nadzoru online w art. 11 i 12 (art. 12a w wersji PE.
Większym wyzwaniem wydaje się osiągnięcie porozumienia w przypadku artykułów: 5, 8, 14a, 20, 61, a także rozdziału VI (szczególnie  w związku z art. 15 (1e) oraz rozdziału VII (szczególnie  zachowanie art. 29 ust. 2, kwestia aktów prawnych objętych zharmonizowaną kontrolą).
Ponadto dyskusji i kompromisu wymagać będą art. 12, 12b, 21, 22a, 23, 24,  i 64 oraz poprawki PE zmierzające do objęcia przez nadzór rynku przeciwdziałania obrotowi podrobionymi produktami. Niektóre z powyższych przepisów pojawiają się tylko w stanowiskach PE, KE lub RUE. Aby ułatwić Państwu identyfikację proponowanych przez poszczególne instytucje zapisów, w załączeniu przesyłamy dwie tabele.  Tabela „wybrane przepisy” zestawia wersje brzmienia ww. artykułów poszczególnych trzech instytucji. Tabela ‘produkty podrobione’ dotyczy objęcia przez nadzór rynku przeciwdziałania obrotowi podrobionymi produktami wraz z aktualnie proponowanym tekstem kompromisowym.
Jeżeli chcieliby Państwo wyrazić stanowisko, w których z wymienionych kwestii korzystniejsze byłoby ustąpienie przez RUE na rzecz projektu PE lub KE, a w których wersja RUE jest bardziej korzystna, to uprzejmie proszę kierować korespondencję równolegle na adresy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript._ <mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript._ mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript._ <mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;.  Z uwagi na dynamicznycharakter prac, prosimy o ewentualne komentarze tak szybko jak to możliwe. Następne posiedzenie grupy Roboczej do Spraw Harmonizacji Technicznej w sprawie projektu odbędzie się 9 stycznia 2019 r. Prosimy zatem o przesyłanie ewentualnych uwag *_do 7 stycznia 2018 r. do godz. 10.00_*. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać więcej informacji w sprawie prac nad projektem, to również prosimy o informację. Jednocześnie dziękujemy za wszystkie przekazane nam dotychczasowe stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Z poważaniem
 *Piotr Budrewicz*
 Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
tel. 22 262 93 83
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript._ <mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;, _www.mpit.gov.pl_ <http://www.mpit.gov.pl/

Pobierz PDF

Pobierz PDF

Pobierz PDF