środa, 23 maj 2018 09:23

Komunikat o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Kraków

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Mapki nieruchomości, rzuty lokali i inne dokumenty będą podłączone do ogłoszenia które ukaże się na stronie BIP w dniu 25.05.2018 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 3 o powierzchni użytkowej 77,02 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Garbarskiej Nr 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 11.07.2102 r. udziału wynoszącego 200/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 133/1 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w obrębie 60 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00095447/2.

Cena wywoławcza wynosi: 548 000,00 zł

w tym wartość udziału w nieruchomości gruntowej 78 414,00 zł

cena lokalu mieszkalnego wynosi: 469 586,00 zł

Wadium wynosi: 55 000,00 zł

Kamienica Nr 6 przy ul. Garbarskiej została wzniesiona w 1898 r. w technologii tradycyjnej, jako budynek dwupiętrowy podpiwniczony.

Nieruchomość figuruje w gminnej ewidencji zabytków, leży w obrębie układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa „Piasek” wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A – 1446/M decyzją z dnia 15.10.2015 r. i na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta” zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8.09.1994 r. Za najcenniejszą wartość zabytku uznaje się jego autentyzm, czyli stopień zachowania oryginalnej substancji obiektu. Ze względów konserwatorskich należy zatem dążyć do zachowania wszelkich wartościowych, historycznych i architektonicznych elementów budynku, świadczących o jego oryginalnej formie. W przedmiotowym lokalu zachowane zostały, podlegające ochronie elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia z czasów powstania kamienicy. W celu zachowania wartości zabytkowych zastrzega się konieczność utrzymania oraz poddania konserwacji stolarki wejściowej do mieszkania, drzwi podwójnych, dwuskrzydłowych, płycinowych profilowanych wraz z opaską. Bezwzględnego zachowania wymagają drzwi wewnętrzne wejściowe do pokoi, dwuskrzydłowe, płycinowe, częściowo przeszklone, profilowane wraz z ozdobnymi paskami oraz ze szpaletami i ze wszystkimi okuciami pochodzącymi z czasów powstania kamienicy. Przedmiotowa stolarka winna zostać poddana zabiegom konserwatorskim, należy zachować drzwi do toalety: drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe. Bezwzględnego zachowania wymaga sztukateria na suficie, zarówno plafony jak i dekoracyjna faseta. Przedmiotowa sztukateria wymaga wykonania konserwacji technicznej i estetycznej w oparciu o program prac konserwatorskich. Zachowania wymaga skrzynkowa stolarka okienna. Przedmiotowe okna należy poddać konserwacji. Zachować należy ponadto historyczną wysokość pomieszczeń, tak więc wyklucza się wprowadzenie sufitów podwieszanych w głównych pomieszczeniach mieszkania oraz należy zachować układ

przestrzenny mieszkania. Przed przystąpieniem do remontu należy wykonać badania na obecność warstw malarskich na ścianach i sufitach. Przy remoncie należy zastosować materiały przeznaczone do obiektów zabytkowych (wyklucza się zastosowanie gładzi gipsowych). Uzyskania pozwolenia konserwatorskiego wymaga zakres prac powodujący zmiany elewacji, dachu, gabarytu kamienicy, to jest elementów mających wpływ na wpisany do rejestru zabytków układ urbanistyczny (np. konserwacja stolarki okiennej). Działania dotyczące wnętrz obiektu dla obiektu niewpisanego indywidualną decyzją do rejestru zabytków, objętego ewidencją konserwatorską, nie wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Lokal Nr 3 położony jest na pierwszym piętrze budynku, składa się z trzech pokoi o powierzchniach 16,25 m2, 19,56 m2 i 23,85 m2, przedpokoju o powierzchni 4,95 m2, jasnej kuchni o powierzchni 11,57 m2 oraz pomieszczenia wc o powierzchni 0,84 m2. Wejście odbywa się z korytarza do przedpokoju, układ pomieszczeń jest częściowo amfiladowy, pokoje są przejściowe, ale mają też niezależne wejścia z przedpokoju. Dwa pokoje mają wystawę północną, trzeci pokój i kuchnia południową. Stolarka okienna jest drewniana, pierwotna, skrzynkowa, w pokojach okna są dwuskrzydłowe z nadświetlami, w pomieszczeniu wc jest jedno wąskie okienko skrzynkowe. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, pełne, drewniane z mosiężnym judaszem, listownikiem, klamką i szyldem. Drzwi wewnętrzne są drewniane, płycinowe do pokoi i między pokojami dwuskrzydłowe, pełne, do kuchni z dwoma płycinami przeszklonymi, do pomieszczenia wc jednoskrzydłowe, pełne. W kuchni znajdują się dwuskrzydłowe drzwi balkonowe prowadzące na ganek komunikacyjny, w jednym pokoju są drzwi balkonowe na balkon położony w częściach wspólnych z wystawą na ul. Garbarską. Ściany w pomieszczeniach malowane są farbą emulsyjną, w kuchni powłoki malarskie złuszczają się, tynki wykazują pęknięcia, zabrudzenia, w jednym pokoju ściany są osmolone. W dwóch pokojach pośrodku sufitu zachowały się eliptyczne plafony zdobione motywami roślinnymi oraz faseta. W pokojach i przedpokoju na podłodze zachowały się drewniane parkiety, w kuchni położone są płyty z dykty przykryte wykładziną pcv, w pomieszczeniu wc płytki kamienne ułożone w kolorową mozaikę. W lokalu zachował się jeden piec kaflowy na paliwo stałe. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal jest wolny od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00095447/2 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, wolne są od wpisów.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania osobom zainteresowanym jego nabyciem w dniach 5 i 28 czerwca 2018 r. w godz. 14.30 – 15.00.

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 8 o powierzchni użytkowej 104,35 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58 objęty KW KR1P/00498640/0 wraz z udziałem wynoszącym 104/1959 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 317 o powierzchni 0,0710 ha, położona w obrębie 46 jednostka ewidencyjna Krowodrza, objęta KW KR1P/00017760/2.

Cena wywoławcza wynosi: 600 000,00 zł

Wadium: 60 000,00 zł

Kamienica Nr 58 położona jest w zwartej zabudowie narożnika al. Juliusza Słowackiego i ul. Śląskiej, jest to budynek o sześciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Kamienica została wzniesiona w latach 1936-1937 r. wg. projektu Alfreda Diduch i Stefana Landsbergera w technologii tradycyjnej. W budynku są 23 lokale mieszkalne, z czego część jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Kamienica wyposażona jest w windę. Stan techniczny i utrzymania budynku jest dobry, wnętrze jest jednorodne stylistycznie, typowe dla epoki powstania budynku, modernistyczne.

Nieruchomość ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków, ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, w celu utrzymania spójności architektonicznej i stylowej wyglądu kamienicy, w lokalu mieszkalnym Nr 8 należy zachować oryginalną stolarkę okienną (okna skrzynkowe w pokojach, okienka w aneksie i schowku oraz drzwi balkonowe w kuchni). W przypadku złego stanu zachowania dopuszcza się wymianę okien, pod warunkiem odtworzenia dotychczasowych podziałów, profili, proporcji oraz pozostawienia białej kolorystyki dostosowanej do pozostałych okien budynku. Przy ewentualnej wymianie należy przełożyć oryginalne mosiężne klamki. Zgodnie ze stanowiskiem konserwatorskim należy zachować stolarkę drzwiową w postaci drzwi wejściowych, jednoskrzydłowych, jednopłycinowych, z profilowaną framugą i okuciami (tj. zewnętrznym uchwytem w formie antaby oraz ramki wizjera i tabliczki na nazwisko), z koniecznością utrzymania jednolitej kolorystyki drzwi w całej klatce schodowej. Należy też zachować dziesięć analogicznych drzwi pomiędzy pomieszczeniami (wraz z profilowanymi listwami futryn i okuciami, tj. klamkami z szyldami):

1. pięć płycinowych, sześciodzielnych w poziomie, przeszklonych drzwi do hallu i pokoi,

2. cztery jednopłycinowe, pełne drzwi z kuchni do schowka i aneksu, do wc i do łazienki,

3. jednopłycinowe, dwuskrzydłowe drzwi pomiędzy dwoma pokojami,

4. drzwiczki do wnęk na liczniki.

Drewniane parkiety w przedpokoju, hallu i trzech pokojach powinny zostać zachowane i poddane renowacji. W przypadku złego stanu zachowania dopuszczalne jest ich odtworzenie pod warunkiem zastosowania klepek w tym samym rozmiarze, z tego samego materiału i w układzie „w jodełkę”. Zgodnie ze stanowiskiem konserwatorskim należy zachować oryginalną balustradę balkonową, stanowiącą istotną część składową wystroju elewacji.

Lokal Nr 8 położony jest na drugim piętrze budynku, składa się obecnie z dziesięciu pomieszczeń: trzech pokoi o powierzchniach 17,91 m2, 22,08 m2 i 22,52 m2, przedpokoju o powierzchni 3,26 m2, hallu o powierzchni 16,62 m2, schowka o powierzchni 1,91 m2, aneksu o powierzchni 4,00 m2, jasnej kuchni o powierzchni 9,86 m2 oraz łazienki o powierzchni 4,91 m2, pomieszczenia wc o powierzchni 1,28 m2.

Wejście odbywa się z korytarza do przedpokoju, dwa pokoje są połączone dwuskrzydłowymi drzwiami, ale mają tez niezależny dostęp z hallu, pokoje te mają wystawę południowo – zachodnią, natomiast trzeci pokój, kuchnia, schowek i aneks mają wystawę północno – wschodnią. Stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, z pierwotnymi okuciami, okna trójskrzydłowe z nadświetlem, w pomieszczeniu aneksu i schowka jest okno jednopolowe, skrzynkowe, w kuchni dwuskrzydłowe drzwi balkonowe z pełną płyciną dolną. Drzwi

wejściowe są jednoskrzydłowe, pełne, drzwi wewnętrzne są jednoskrzydłowe z sześciopolowymi przeszklonymi skrzydłami, drzwi do pomieszczeń łazienki, wc, aneksu i schowka są pełne. Ściany w pomieszczeniach malowane są farbą emulsyjną, w łazience, kuchni i pomieszczeniu wc na ścianach jest opaska z terakoty, lamperia olejna oraz farba emulsyjna. Na podłogach w przedpokoju, hallu i pokojach położony jest drewniany parkiet, w kuchni wylewka betonowa i w części lastriko, w schowku wylewka betonowa, w łazience, aneksie i wc lastriko. W łazience zamontowany jest piecyk gazowy starego typu do podgrzewania wody, w kuchni piec elektryczny i kuchenka gazowa palnikowa. Lokal posiada sprawną wentylację. W pomieszczeniach lokalu zamontowane są grzejniki żeberkowe centralnego ogrzewania. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie centralne zasilane z sieci miejskiej. Lokal wymaga remontu. Lokal jest wolny od obciążeń. W dziale III KW KR1P/ 00017760/2 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym oraz wszczęcie egzekucji, natomiast w dziale IV hipoteka przymusowa. Wpisy te nie dotyczą lokalu Nr 8, będącego przedmiotem zbycia.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania osobom zainteresowanym jego nabyciem w dniach 13 czerwca i 17 lipca 2018 r. w godz. 14.30-15.00.

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 5 o powierzchni użytkowej 123,68 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zacisze Nr 12 wraz z udziałem wynoszącym 12368/127883 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 75 o powierzchni 0,0487 ha, położona w obrębie 120, jednostka ewidencyjna Śródmieście, objęta KW KR1P/00183421/8

Cena wywoławcza wynosi: 997 000,00 zł

Wadium: 100 000,00 zł

Budynek Nr 12 przy ul. Zacisze położony jest w zwartej zabudowie kamienic wielomieszkaniowych, został wzniesiony w technologii tradycyjnej w latach 1908-1909 w stylu modernistycznym. Jest to kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona. W budynku brak jest windy. Kamienice tworzy budynek frontowy i oficyny boczne, w budynku głównym jest klatka schodowa dwubiegowa, w oficynach klatki zabiegowe, drewniane.

Nieruchomość figuruje w ewidencji zabytków miasta Krakowa i ze względu na jej wartości estetyczne i zasadniczo zachowane oryginalne wyposażenie, stanowi wartościowy przykład budownictwa tego okresu. Lokal mieszkalny Nr 5 ma częściowo wtórne współczesne wyposażenie wnętrz i wymaga kompleksowego remontu wraz z wymianą wszystkich instalacji oraz wprowadzenia nowoczesnego systemu ogrzewania. W lokalu zachowana została w stanie oryginalnym cała stolarka wewnętrzna drzwiowa ze szpaletami i częściowo okienna. Okna w części oficyn zostały wymienione na plastikowe z zachowaniem oryginalnych podziałów. Stolarka wewnętrzna wymaga jedynie naprawy i konserwacji oraz odnowienia. Należy dokonać oceny stanu zachowania oryginalnej stolarki okiennej i w zależności od wyniku przeglądu poddać ją remontowi lub wymienić na drewnianą,

zespoloną o identycznych podziałach jak obecnie istniejąca oraz odpowiednich parametrach technicznych. Należy mieć na uwadze sprawę ujednolicenia form i kolorystyki w stosunku do całej elewacji frontowej. Należy zachować oryginalnie zachowane klamki i okucia zarówno w drzwiach wewnętrznych jak i w oknach. Remontu wymaga balkon od strony podwórza. W lokalu zachowały się częściowo oryginalne posadzki parkietowe – wymagają jedynie uzupełnienia, oczyszczenia i konserwacji. W pomieszczeniach kuchennym i sanitarnych oprócz oryginalnej ceramiki podłogowej w wc – do zachowania i uzupełnienia, posadzki i glazury ścienne są współczesne, w związku z tym aranżacja może być dowolna. Współczesne aranżacje boazeryjne mogą być usunięte – wg decyzji nabywcy i przyjętych przeznaczeń funkcjonalnych pomieszczeń. Naprawy, a w ostateczności wymiany wymagają popękane tynki w niektórych pomieszczeniach. Należy zachować i wyremontować popękane tynki w niektórych pomieszczeniach. Należy zachować i wyremontować istniejące plafony sztukateryjne. W lokalu zachowały się trzy piece kaflowe współczesne z lat 60 – tych, 70 – tych XX wieku i wobec tego mogą ulec likwidacji. Lokal jest funkcjonalnie zaprojektowany i w związku z tym jego zasadniczy układ powinien zostać zachowany jako eleganckiego, komfortowego mieszkania modernistycznego, dopuszcza się jedynie niewielkie zmiany funkcjonalne dotyczące mniejszych pomieszczeń gospodarczych i toaletowych, natomiast wyklucza się podzielenie lokalu na mniejsze lokale odrębne. Projekty remontów, przebudów, wymiany stolarki okiennej i instalacji oraz wprowadzane inne zmiany w lokalu należy uzgodnić w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie.

Lokal Nr 5 położony jest na drugim piętrze i powstał z połączenia pustostanów lokali mieszkalnych Nr 5 i Nr 5B, składa się obecnie z czterech pokoi o powierzchniach 22,82 m2, 22,36 m2, 26,41 m2 i 17,86 m2, dwóch przedpokoi o powierzchniach 11,72 m2 i 5,37 m2, ciemniej łazienki o powierzchni 4,66 m2, jasnej łazienki z wc o powierzchni 2,79 m2, pomieszczenia wc o powierzchni 2,18 m2 oraz jasnej kuchni o powierzchni 7,51 m2. Część pomieszczeń ma układ przejściowy, wejście do lokalu jest możliwe przez drzwi z głównej klatki schodowej lub przez drzwi prowadzące przez oficynę. Lokal ma wystawę wschodnio (dwa pokoje) - południową (kuchnia i dwa pokoje). Drzwi zewnętrzne, wejściowe z głównej klatki schodowej są drewniane, płycinowe, dwuskrzydłowe z głębokimi szpaletami, z klatki schodowej bocznej jednoskrzydłowe, podwójne, gdzie skrzydło zewnętrzne jest nowego typu. Stolarka drzwi wewnętrznych jest drewniana, są to drzwi drewniane, płycinowe, w tym dwuskrzydłowe ze szpaletami (trzy sztuki) i jednoskrzydłowe (trzy o pełnych skrzydłach i dwie sztuki o przeszklonych skrzydłach), okucia drzwi są pierwotne. Stolarka okienna w lokalu jest w części pomieszczeń drewniana, pierwotna z mosiężnymi okuciami (w pomieszczeniu wc, łazienki i przedpokoju - okno na klatkę schodową, jednoskrzydłowe okna wąskie z nadświetlami, w pokojach dwu- lub trzyskrzydłowe z nadświetlami), w kuchni i dwóch pokojach okna zostały wymienione na okna pcv z zachowaniem białej kolorystyki i podziałów na okna z nadświetlami. Na podłogach w trzech pokojach i jednym z przedpokoi położony jest drewniany parkiet, w jednym pokoju panele pcv, w kuchni i drugim przedpokoju płytki ceramiczne współczesne, w pomieszczeniu wc pierwotne płytki ośmiokątne dwukolorowe układane w mozaikę, w ciemniej łazience wylewka betonowa przykryta wykładziną pcv. Ściany pomieszczeń są tynkowane, malowane farbą emulsyjną, w kuchni wyłożone opaską z boazerii, w jednej łazience terakotą, w jednym z przedpokoi

ściany i sufit obłożone są siddingiem. W dwóch pokojach na suficie znajdują się okrągłe plafony. Tynki wykazują pęknięcia. W lokalu zachowały się trzy piece kaflowe o brązowych kaflach, meble kuchenne, sprzęt sanitarny, kuchenki gazowe i gazowe termy w łazienkach. Część lokalu jest wyposażona w ogrzewanie gazowe etażowe z grzejnikami aluminiowymi, część ogrzewana była przez piece kaflowe na paliwo stałe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, domofon, wodno – kanalizacyjną. Przegląd instalacji wykazał, że przewody spalinowe i wentylacyjne są sprawne w pomieszczeniach łazienki (bez wc) /kuchni, gdzie do kanału wentylacyjnego i spalinowego podłączony jest piec gazowy, sprawny jest kanał wentylacyjny w drugiej kuchni oraz w łazience z wc, do którego też podłączony jest piec gazowy. Obecnie brak jest wentylacji w pomieszczeniu wc, co uniemożliwia prawidłowe korzystanie z niego bez dobudowania wentylacji lub zmiany sposobu zagospodarowania pomieszczenia. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal jest wolny od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00183421/8 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, wolne są od wpisów.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania osobom zainteresowanym jego nabyciem w dniach 14 czerwca i 5 lipca 2018 r. w godz. 14.30 – 15.00.

4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 13 o powierzchni użytkowej 82,52 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 53 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 9.06.2102 r. udziału wynoszącego 57/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 86 o powierzchni 0,1124 ha, położonej w obrębie 11 jednostka ewidencyjna Śródmieście, objętej KW KR1P/00010990/4

Cena wywoławcza wynosi: 586 000,00 zł

w tym wartość udziału w nieruchomości gruntowej 125 600,00 zł

cena lokalu wynosi: 460 400,00 zł

Wadium wynosi: 59 000,00 zł

Kamienica Nr 53 przy ul. Starowiślnej powstała w 1890 r. w technologii tradycyjnej, murowana z cegły, składa się z budynku frontowego i oficyny. Budynek frontowy jest dwupiętrowy, budynek oficyny trzypiętrowy. Stan techniczny budynku, klatek schodowych, podwórka jest dobry, elewacja oficyny jest odnowiona. W budynku brak jest windy.

Nieruchomość nie jest wpisana indywidualną decyzją do rejestru zabytków figuruje natomiast w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz położona jest w obrębie układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy Kazimierza w obrębie tzw. „nowego miasta” wraz z historycznymi przedmieściami: Łąką Św. Sebastiana, Podbrzeziem oraz Polami Kazimierzowskimi, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1273/M, na podstawie decyzji z dnia 18.07.2011 r. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, z uwagi na zabytkowy charakter kamienicy przy ewentualnych pracach związanych z modernizacją ww. lokalu mieszkalnego, należy zachować stolarkę okienną, ewentualnie wymienić ją z zachowaniem profilowania, motywu płycin oraz wielopolowych podziałów, zachować wewnętrzną drewnianą stolarkę (jedno skrzydło płycinowe, framugi). W lokalu należy też zachować

drewniane parkiety oraz deski i pierwotne drewniane parapety. Wymienione elementy zabytkowe wyposażenia wnętrza przedmiotowego lokalu wymagają przeprowadzenia renowacji. Remont wnętrz lokalu wymaga uzyskania opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Z uwagi na położenie nieruchomości w układzie urbanistycznym, którego obszar podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej przy ewentualnych pracach związanych z modernizacją zewnętrza budynku, należy uzyskać stosowne pozwolenie konserwatorskie. Nieruchomość podlega ochronie prawa z mocy przepisów ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz art. 39 ustawy z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane.

Lokal Nr 13 położony jest na pierwszym piętrze oficyny i składa się z siedmiu pomieszczeń: czterech pokoi o powierzchniach 10,38 m2, 11,62 m2, 14,88 m2 i 20,61 m2, jasnej kuchni o powierzchni 16,21 m2, łazienki o powierzchni 4,05 m2 oraz przedpokoju o powierzchni 4,77 m2.

Pomieszczenia lokalu mają układ amfiladowy, kuchnia ma wystawę południową, dwa pokoje wschodnią, jeden pokój południowo – wschodnią, a czwarty pokój zachodnią. Ściany pomieszczeń w lokalu są tynkowane, malowane farbą emulsyjną, w pomieszczeniach kuchni i łazienki zachowały się na ścianach fragmenty styropianowych kasetonów oraz lamperii olejnej. Tynki wykazują liczne pęknięcia i ubytki. W przedpokoju zostały zamontowane drewniane pawlacze, w jednym z pokoi przy suficie jest gipsowy, kolisty plafon. W trzech pokojach i w przedpokoju na podłodze zachował się parkiet drewniany, w kuchni i jednym pokoju drewniane deski, w łazience położone są płytki kamienne. Stolarka drzwi jest drewniana, drzwi wejściowe są wtórne, dwuskrzydłowe, z drzwi wewnętrznych zachowało się jedno skrzydło drzwi płycinowych do jednego z pokoi, pozostałe skrzydła są zdemontowane zachowały się profilowane framugi. Stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa z pierwotnymi okuciami, w trzech pokojach okna są dwuskrzydłowe z dwuskrzydłowym nadświetlem, w jednym pokoju i łazience jednoskrzydłowe z nadświetlem, w kuchni jest okno trzyskrzydłowe z nadświetlem oraz drzwi jednoskrzydłowe balkonowe prowadzące na wspólną galerię zewnętrzną kamienicy. Parapety wewnętrzne są drewniane, pierwotne. W trzech pokojach zachowały się piece kaflowe na paliwo stałe. W łazience jest elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, wodno – kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne piecami kaflowymi na paliwo stałe. Do lokalu przynależą drożne przewody kominowe, w tym dwa wentylacyjne i trzy dymowe, brak przewodu spalinowego. Lokal nie wykazuje widocznych wad konstrukcyjnych, wymaga przeprowadzenia remontu. Lokal jest wolny od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00010990/4 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, wolne są od wpisów.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania osobom zainteresowanym jego nabyciem w dniach 8 czerwca i 13 lipca 2018 r. w godz. 14.00 – 15.00.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 25 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3 – godz. 11.00

poz. 4 – godz. 12.00

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 20 lipca 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej opisanych w poz. 2 i 3, zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U z 2017 r, poz. 1221 – z póź. zm.).

Cena nabycia lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej opisanych w poz. 2,3 płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Ze sprzedażą lokali mieszkalnych opisanych w poz. 1 i 4, wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położone są budynki. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości. Rozliczenie ceny lokalu oraz ceny udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny udziału ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania

wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynoszą 1 % ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu. Do obliczonej w wyniku przetargu pierwszej opłaty i opłaty rocznej zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 121, poz. 650) nie częściej niż raz na trzy lata. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Cena sprzedaży lokali mieszkalnych (poz. 1 i 4) wraz z pierwszą opłatą z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego i należnym podatkiem VAT - płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/ oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 121, poz. 650) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2250 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 214/4 o powierzchni 0,0637 ha objętej KW KR1P/00216702/3, 215/2 o powierzchni 0,0436 ha objętej KW KR1P/00075431/1, oraz 317/2 o powierzchni 0,1177 ha objętej KW KR1P/00219953/8, położonej w obrębie 8, jednostka ewidencyjna Śródmieście, zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Wita Stwosza Nr 4.

Cena wywoławcza wynosi: 7 200 000,00 zł

Wadium: 720 000,00 zł

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa położona jest w strukturalnej jednostce urbanistycznej Nr 8 Nowe Miasto, w obszarze zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (UM). Przedmiotowy teren określony został w strukturze przestrzennej jako jedno z centrów miejskich – Nowe Centrum, a ponadto stanowi część układu urbanistycznego Kleparza, który wpisany został do rejestru zabytków pod nr A-648 decyzją z dnia 25.01.1984 r. Działki znajdują się poza strefą wpływu linii kolejowej.

Na wniosek Gminy Miejskiej Kraków w dniu 30.12.2015 r. wydana została decyzja Nr AU-2/6730.2/2483/2015 o ustaleniu warunków zabudowy, zgodnie z którą nieruchomość może zostać zabudowana budynkiem biurowym z usługami w parterze i garażem podziemnym. Decyzja jest ostateczna. Z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy wyżej opisanej nieruchomości można się zapoznać w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, pok. 413. IV p. Na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) decyzja o ustaleniu warunków zabudowy może zostać przeniesiona na rzecz nabywcy nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

Uchwałą Nr CI/2639/18 z dnia 9 maja 2018 r. Rada Miasta Krakowa postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wita Stwosza”. Opisana wyżej nieruchomość położona jest w granicach sporządzanego planu. Na dzień ogłoszenia przetargu nie został sporządzony projekt planu zagospodarowania.

Działki nr 214/4 i 215/2 stanowią teren porośnięty drzewami, krzewami i samosiejkami. Część tych działek jest wyasfaltowana. Działka nr 317/2 w części zachodniej porośnięta jest drzewami, samosiejkami i trawą. Jej część użytkowana jest jako parking utwardzony bez tytułu prawnego. Inwestor winien zachować jak największą ilość drzew ozdobnych. W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się do Wydziału Kształtowania Środowiska o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Równolegle do zachodniej granicy działki przebiega mur oporowy o wysokości od 30 cm do 40 cm. Nieruchomość ma kształt zbliżony do trójkąta, zabudowana jest budynkiem użytkowym jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 44 m2, oraz powierzchni użytkowej 27,60 m2.

Przeważająca część budynku posadowiona jest na działce 214/4, a pozostała część – na działce nr 212/2, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, która nie stanowi przedmiotu sprzedaży.

Budynek stanowi pustostan. Jest jest w złym stanie technicznym i przewidziany jest do rozbiórki. Nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie figuruje w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Przez nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna, oraz sieci elektroenergetyczne i wodociągowe.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Rakowickiej poprzez drogę wewnętrzną, urządzoną na działce nr 213, będącą w zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji przewidziana jest od ul. Rakowickiej poprzez opisaną wyżej drogę wewnętrzną, oraz projektowany zjazd. W oparciu o art. 16 ustawy o drogach publicznych Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zawarł umowy na realizację inwestycji drogowej z inwestorami inwestycji niedrogowych w tym rejonie. Zgodnie z warunkami umów Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zobowiązany jest, w przypadku pojawienia się w przedmiotowym obszarze innych inwestycji niedrogowych do zawarcia umowy regulującej wspólne zobowiązania realizacji projektowanego układu drogowego przez wszystkich inwestorów. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowania klasztorne, a od zachodu estakada nad ul. Wita Stwosza. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

2. nieruchomości gruntowej składającej się działek oznaczonych nr 15/2 o powierzchni 0,0415 ha, objętej KW KR1P/00173179/3, nr 16 o powierzchni 0,0125 ha, objętej KW KR1P/00003889/1, nr 17 o powierzchni 0,0149 ha, objętej KW KR1P/00199797/9, położonej w obrębie 46, jednostka ewidencyjna Krowodrza, zabudowanej budynkiem mieszkalnym Nr 55 przy Alei Kijowskiej.

Cena wywoławcza wynosi: 1 301 000,00 zł

Wadium wynosi: 130 000,00 zł

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość, nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa położona jest w strukturalnej jednostce urbanistycznej Nr 7, w obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW).

Przedmiotowa nieruchomość składająca się z działek nr 16 i 17 i z zabudowanej budynkiem Nr 55 przy Alei Kijowskiej działki nr 15/2 nie jest wpisana do rejestru zabytków, ani nie jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość położona jest także poza układami urbanistycznymi objętymi ochroną konserwatorską. Natomiast południowa część dz. nr 17 znajduje się w strefie nadzoru archeologicznego, wyznaczonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Zabudowa tej działki może się wiązać z koniecznością wykonywania prac ziemnych pod nadzorem archeologa.

Nieruchomość ma kształt nieregularny. Działka nr 15/2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 213,08 m2 (pow. użytkowa lokali + pow. przynależna piwnic) wzniesionym ok. 1930 r. w konstrukcji tradycyjnej, czterokondygnacyjnym: piwnice, parter, I piętro i poddasze w części użytkowe.

Komunikację pionową zapewnia w nim klatka schodowa o konstrukcji żelbetowej, wykończona lastrykiem. Ogrzewany jest węglem lub grzejnikami elektrycznymi, brak w nim instalacji gazowej. Stolarka okienna i drzwiowa jest drewniana. Elewacje budynku nie zostały otynkowane. W budynku znajdują się 3 lokale mieszkalne: lokal nr 1 (parter) o pow. 66,98 m2, lokal nr 2 (I piętro) o pow. 76,25 m2, lokal nr 4 (poddasze) o pow. 19,36 m2. Pozostałą część poddasza stanowi strych. W poziomie piwnic znajdują się 3 pomieszczenia piwniczne przynależące do poszczególnych lokali oraz pomieszczenie wspólne (przez które biegną piony kanalizacyjne i wodne) i pomieszczenie techniczne (przez które biegną rury wodne z zaworem zamykającym). Podwórze za budynkiem na działce nr 15/2 i 16 częściowo porośnięte jest trawą, kilkoma drzewami wzdłuż granicy, a częściowo stanowi drogę dojazdową gruntową. Za budynkiem, który ma wyjście również od strony podwórza, znajduje się fragment ogrodzenia (równolegle do ściany zachodniej), od której w głąb podwórza przez działki nr 15/2 i nr16 biegnie chodnik z płyt betonowych. Na terenie działki nr 17 znajdują się studzienka i kratki kanalizacyjne, studzienka ciepłownicza, trzepak, betonowe płyty chodnikowe oraz ogrodzenie trwałe na podmurówce oraz z metalowych elementów, a na działce nr 16 wybudowany jest mur oporowy oddzielający ją od działki nr 392/3 oraz ogrodzenie trwałe na wysokiej podmurówce.

Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Przez działki nr 16 i 17 oraz południowo - zachodni narożnik działki nr 15/2 przebiega sieć ciepłownicza. Aktem notarialnym Rep. A Nr 5508/2011 z dnia 05.08.2011 r. ustanowiona została na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie odpłatna (jednorazowo) służebność przesyłu obciążająca działkę nr 16 – w obszarze o powierzchni 68 m2, a działkę nr 17 – w obszarze o powierzchni 66,5 m2 z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację sieci cieplnej. Ponadto przez przedmiotowe działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz przyłącz energetyczny do budynku.

Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej Alei Kijowskiej. W najbliższym sąsiedztwie jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, tereny wojskowe, park rzeczny Młynówka Królewska.

Działy III i IV KW KR1P/00173179/3 wolne są od wpisów. W działach III ksiąg wieczystych KR1P/00003889/1 i KR1P/00199797/9 ujawnione są opisane wyżej służebności przesyłu. Działy IV tych ksiąg wolne są od wpisów.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości mogą oglądać budynek w dniach 22.06.2018 i 12.07.2018 r. w godz. 14.00 - 15.00.

3. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,6965 ha, składającej się z działek oznaczonych nr 85/13, o powierzchni 0,6917 ha, objętej KW KR1P/00458768/1 oraz nr 89/4, o powierzchni 0,0048 ha, objętej KW KR1P/00186757/3, położonej w obrębie 29, jednostka ewidencyjna Podgórze, zabudowanej budynkami użytkowymi przy ul. Wielickiej Nr 16,

Cena wywoławcza wynosi: 10 000 000,00 zł

Wadium wynosi: 1 000 000,00 zł

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka-Wschód”, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy usługowej U.1 o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę usługową.

Nieruchomość położona jest pomiędzy ul. Wielicką a nasypem kolejowym, ma kształt nieregularny, zabudowana jest budynkami użytkowymi, które wymagają przeprowadzenia remontu:

> budynek warsztatowy ,,Namysłów”- jest to obiekt parterowy na fundamencie betonowym, w części ocieplony, bez podpiwniczenia, dach jednospadowy, kryty blachą trapezową, rok budowy 1980, pow. zabudowy 775 m², kubatura 2780 m³, wyposażony w media: energia elektryczna, wodno-kanalizacyjna, CO – z kotłowni lokalnej,

> budynki magazynowe Nr 1 i 2

* nr 1 obiekt z elementów metalowych (siatka, blacha), kryty blachą, pow. zabudowy 527m², kubatura 1898 m³, brak mediów,

* nr 2 obiekt murowany, kryty papą, z czterema bramami, pow. zabudowy 163,00 m², kubatura 469,45 m³, rok budowy 1980. Wyposażony w media: energia elektryczna.

> budynek administracyjny z halą napraw i kotłownią. Część administracyjna wybudowana z pustaków, ocieplona, dach dwuspadowy kryty papą, część magazynowa wykonana z blachy stalowej. Pomiędzy ww. częściami obiektu znajduje się pomieszczenie kotłowni węglowej, z piecem, który aktualnie jest wygaszony. Rok budowy 1980. Pow. zabudowy 435,70 m², kubatura 1996,00 m³. Wyposażony w media: energia elektryczna, wodno-kanalizacyjna, CO – z kotłowni lokalnej,

> portiernia – obiekt murowany z pustaków, który w wyniku pożaru uległ spaleniu. Budynek jednokondygnacyjny, wybudowany w roku 1980, o pow. zabudowy 17,00 m² i kubaturze 45,85 m³,

> kanał do naprawy samochodów,

> blaszany zbiornik na trociny.

Teren jest oświetlony lampami na słupach stalowych i ogrodzony. Przy bramie wjazdowej znajduje się rogatka. Dojazd do budynków jest utwardzony, w części nawierzchnia asfaltowa, zniszczona.

Działka nr 89/4 stanowi grunt ogrodzony łącznie z działka nr 85/13. Na nieruchomości znajduje się studzienka kanalizacyjna oraz fragment magazynu Nr 2, posadowionego w znacznej części na działce nr 85/13. Nieruchomość na obrzeżach porośnięta jest drzewami.

W przypadku nieuniknionej kolizji z istniejącą zielenią inwestor winien zwrócić się z wnioskiem o wydanie uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska pod kątem ochrony zieleni. Nieruchomość położona jest w zasięgu sieci uzbrojenia technicznego. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Na terenie nieruchomości znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza i teletechniczna. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Wielickiej. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości będzie zachodziła konieczność analizy obsługi komunikacyjnej i uzgodnienia jej z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa usługowa, biurowa, stacja paliw. Od północy nieruchomość przylega do terenów kolejowych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń. Wpisana w dziale III KW KR1P/00186757/3 służebność przejazdu i przechodu nie dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży.

4. nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,6367 ha, położonej w obrębie 21, jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa, składającej się z działek oznaczonych nr 76/3 o powierzchni 0,0039 ha, 76/4 o powierzchni 0,0026 ha, 76/5 o powierzchni 1,5517 ha, objętych KW KR1P/00039504/0, 77/2 o powierzchni 0,0265 ha, 77/3 o powierzchni 0,5829 ha, 77/4 o powierzchni 0,4270 ha, objętych KW KR1P/00108655/8, 78/3 o powierzchni 0,0421 ha, objętej KW KR1P/00183219/9.

Cena wywoławcza wynosi: 472 500,00 zł

Wadium wynosi: 47 000,00 zł

Obszar w skład którego wchodzi nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Fortu Skała II”, zgodnie z którym położona jest w terenach rolniczych R.2 z podstawowym przeznaczeniem pod grunty orne, sady, łąki i pastwiska trwałe. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej. Na obszarze tym obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych.

Nieruchomość położona jest na terenie Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Sposób zagospodarowania nieruchomości nie może naruszać zakazów wynikających z rozporządzenia Wojewody Małopolskiego nr 81/06 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, m. inn. zakazu likwidacji i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. Ponadto działki nr 76/5, 77/4 i 78/3 zlokalizowane są w obrębie granic udokumentowanych osuwisk, a działka nr 76/5 zlokalizowana jest w obrębie terenu zagrożonego ruchami masowymi. Nieruchomość będąca przedmiotem zbycia położona jest na stoku charakteryzującym się znacznym nachyleniem powierzchni terenu, przekraczającym 12%. Tego typu obszary uznawane są za predysponowane do występowania ruchów masowych. W tych warunkach niwelacja terenu poprzez wykonywanie robót budowlanych, wkopów, nasypów jak również budowa podziemnej infrastruktury lub też wprowadzenie nowej (dodatkowej) zabudowy terenu, wprowadzającej dodatkowe obciążenia podłoża, mogą skutkować uruchomieniem się nowych procesów geodynamicznych lub też rozwojem dotychczas stwierdzonych zjawisk. Nieruchomość przylega do pasa drogowego ul. Księcia Józefa, drogi publicznej wojewódzkiej. Przez nieruchomość przebiegają sieci energetyczne oraz sieć wodociągowa. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości ( nieruchomość rolna) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2196, poz. 2233).

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących

w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2196, 2233) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy.

Agencji Rolnej Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego ul. Sarego 4 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl /Rozwój Miasta/Planowanie Przestrzenne.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 2 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3 – godz. 11.00

poz. 4 – godz. 12.00

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości, a odnośnie nieruchomości opisanej w poz. 4 spełniające warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wpłata wadium przelewem lub bezpośrednio na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 30 lipca 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, a w przypadku nieruchomości opisanej w poz. 4, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż nieruchomości opisanej w poz. 1 - 3 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, natomiast sprzedaż nieruchomości opisanej w poz. 4 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tekst jednolity Dz.U z 2017 r, poz. 1221 – z póź. zm.). Ceny nabycia nieruchomości opisanych w poz. 1 - 4 płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/ oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz.650) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów

Polecane lokale użytkowe do wynajęcia

 

banner teraz polska

 POLECAMY

 marr

supober

wodociagi

 

Archiwum

archiwum