Wydrukuj tą stronę
środa, 18 kwiecień 2018 08:52

Ogłoszenie prezydenta Krakowa o sprzedaży nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 11, o powierzchni użytkowej 21,86 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym komórką lokatorską o powierzchni 2,82 m2 oraz udziałem wynoszącym 26/1000 części nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona działki nr 336/3, o powierzchni 0,0360 ha, położona w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, objęta KW KR1P/00533996/8.

Cena wywoławcza wynosi: 129 000,00 zł

Wadium wynosi: 13 000,00 zł

Kamienica położona jest w zwartej zabudowie, wzniesiona została w latach 20-tych XX wieku w technologii tradycyjnej. Jest to budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, w budynku są dwa lokale użytkowe oraz 13 lokali mieszkalnych. Budynek został wzniesiony dla Spółki Akcyjnej OPTIMA wyroby czekoladowe i cukiernicze, stąd napis z jej nazwą na ścianie frontowej kamienicy.

Nieruchomość ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków, ponadto położona jest na obszarze układu urbanistycznego dawnego miasta Podgórza, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A – 608 oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Kraków – historyczny zespół miasta”, zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 08.09.1994 r. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi dla utrzymania spójności stylowej należy zachować i poddać konserwacji drzwi wejściowe do lokalu oraz stolarkę okienną. W przypadku złego stanu technicznego dopuszcza się ich wymianę z zachowaniem materiału, wymiarów, podziałów, detali i kolorystyki oryginalnych elementów. Na przeprowadzenie prac remontowych/przebudowy lokalu należy uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Lokal Nr 11 położony jest na czwartej kondygnacji (poddaszu użytkowym) budynku i składa się z jednego pomieszczenia o powierzchni 21,86 m2 i wysokości 3,05 m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska położona w poziomie piwnic o powierzchni 2,82 m2. Obok lokalu położone jest pomieszczenie wc dostępne do korzystania w części wspólnej budynku. Lokal ma wystawę wschodnią. W budynku jest jedna dwubiegowa klatka schodowa, brak windy. Drzwi zewnętrzne, wejściowe do lokalu są drewniane, płycinowe, jednoskrzydłowe. W lokalu jest jedno okno trójskrzydłowe z nadświetlem, stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa z pierwotnymi okuciami. Ściany w pomieszczeniu są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, tynki wykazują liczne ubytki, pęknięcia, ślady zawilgocenia i zalania. W północno-wschodnim narożniku pomieszczenia występuje ugięcie stropu, które tymczasowo zostało zabezpieczone poprzez podparcie drewnianymi belkami. Konieczne jest wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno – budowlanej z określeniem zakresu naprawczego ugiętego stropu. W miejscu ugięcia stropu widoczne jest duże zawilgocenie i zgrzybienie sufitu i ściany. Na podłodze w pomieszczeniu położony jest drewniany parkiet. W lokalu

zamontowany jest grzejnik aluminiowy nowego typu ogrzewania centralnego zasilanego z sieci miejskiej, na ścianie lokalu przebiegają rurki instalacji grzewczej. Wentylacja grawitacyjna w lokalu jest sprawna. Lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, domofon. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Lokal jest wolny od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00533996/8 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, wolne są od wpisów.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania osobom zainteresowanym jego nabyciem w dniach 17 kwietnia i 27 kwietnia 2018 r. w godz. 14.30 -15.00.

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 4, o powierzchni użytkowej 59,15 m2, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 32 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.02.2101 r. udziału wynoszącego 74/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 273, o powierzchni 0,0200 ha, położonej w obrębie 46, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętej KW KR1P/00077306/0.

Cena wywoławcza wynosi: 356 000,00 zł

w tym: cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi: 18 752,00 zł

cena lokalu mieszkalnego wynosi: 337 248,00 zł

Wadium: 36 000,00 zł

Kamienica położona jest w zwartej zabudowie budynków wielomieszkaniowych wzniesionych w technologii tradycyjnej, murowane z cegły w latach 1926-1927 r. jako dom dla członków Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych. Jest to budynek sześciokondygnacyjny, podpiwniczony z częściowym strychem, o stropach ceramicznych i fundamentach betonowych. W kamienicy brak jest windy, klatka schodowa jest dwubiegowa o konstrukcji żelbetowej, ściany są malowane farbą emulsyjną. Stan techniczny i utrzymania budynku jest dobry. Wejście do budynku jest możliwe zarówno bramą główną od al. J. Słowackiego, jak i wyjściem tylnym na podwórko z przejściem przełączkami do ul. Mazowieckiej lub al. Grottgera. Nieruchomość ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków i ochronie podlega przede wszystkim bryła, gabaryty, wystrój architektoniczny i podziały elewacji wraz ze stolarką okienną i bramną. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi dla zachowania spójności architektonicznej i stylowej kamienicy należy zachować stolarkę okienną tj. drzwi balkonowe w kuchni – dołem do ¼ wysokości dwupolowa płycina, powyżej sześciopolowe przeszklenie, klamki i klameczki mosiężne, dwupolowe, prostokątne okienko w spiżarce, portfenetr w jednym z pokoi, z dwupolowym nadświetlem oraz dwuskrzydłowe okno w drugim pokoju. Jest to stolarka drewniana, skrzynkowa, o zachowanych klamkach okiennych. Wymiana stolarki jest dopuszczalna po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków, przy czym należy bezwzględnie zachować formę stolarki – wymiary, podziały, profile, proporcje i kolorystykę. Zachowania wymaga też stolarka drzwiowa tj. drzwi wejściowe do lokalu mieszkalnego, drewniane, płycinowe o oryginalnej mosiężnej klamce (pochwycie), judaszu i wrzutniku na listy. Wewnątrz mieszkania należy zachować oryginalną stolarkę drzwiową,

drzwi drewniane, jednoskrzydłowe, sześciopłycinowe o mosiężnych klamkach, prowadzące do łazienki, kuchni (obecnie zdemontowane z zawiasów), spiżarki, z przedpokoju do pokoju oraz między pokojami. Ponadto wskazane jest zachowanie parkietu.

Lokal Nr 4 położony jest na drugiej kondygnacji budynku i składa się z sześciu pomieszczeń, w tym: przedpokoju o powierzchni 5,35 m2, dwóch pokoi przejściowych o powierzchniach 21,71 m2 i 13,94 m2, pomieszczenia łazienki z wc o powierzchni 4,22 m2, jasnej kuchni o powierzchni 12,33 m2 oraz spiżarki dostępnej z kuchni o powierzchni 1,60 m2. Lokal ma wystawę wschodnio (dwa pokoje) – zachodnią (kuchnia i spiżarka). Stolarka drzwiowa jest drewniana, z pierwotnymi okuciami mosiężnymi. Stolarka okienna jest drewniana, skrzynkowa, o białej kolorystyce, z pierwotnymi okuciami. Na podłogach w pokojach i przedpokoju zachował się drewniany parkiet, w kuchni i spiżarce drewniane deski przykryte wykładziną pcv, w łazience wylewka betonowa. Ściany pomieszczeń są tynkowane i malowane farbą emulsyjną, w kuchni, spiżarce i łazience do wysokości ok. 1,5 m na ścianach jest lamperia. W łazience częściowo ściana wyłożona jest terakotą. W spiżarce sufit jest obniżony do wysokości ok. 2m, wykonany jest z desek. Tynki wykazują pęknięcia, a powłoki malarskie w kuchni łuszczą się. Z kuchni możliwe jest wyjście na balkon położony w częściach wspólnych budynku, w ścianie którego znajdują się metalowe, uchylne drzwiczki do zsypu. W pokojach zachowały się dwa piece kaflowe na paliwo stałe. Przeprowadzona kontrola kominiarska w lokalu w czerwcu 2017 r. wykazała, że przewody kominowe i inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom, jedynie drzwi w łazience są zamontowane w taki sposób, iż otwierają się do wewnątrz co jest niezgodne z przepisami. Lokal wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną, domofon, gazową. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Lokal jest wolny od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00077306/0 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, wolne są od wpisów.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania osobom zainteresowanym jego nabyciem w dniach 16 kwietnia i 26 kwietnia 2018 r. w godz. 14.30 -15.00.

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, oznaczonego Nr 10, o powierzchni użytkowej 62,95 m2, położonego w budynku mieszkalnym w os. Krakowiaków nr 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 16.03.2103 r. udziału wynoszącego 40/1000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 40, o powierzchni 0,0543 ha, położonej w obrębie 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00084664/9.

Cena wywoławcza wynosi: 280 200,00 zł

w tym: cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi: 13 293,00 zł

cena lokalu mieszkalnego wynosi: 266 907,00 zł

Wadium: 29 000,00 zł

Budynek Nr 8 w os. Krakowiaków położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Kocmyrzowskiej i zieleni wewnątrzosiedlowej, został wzniesiony w latach 1950 – 1953

w technologii tradycyjnej, jako dwupiętrowy podpiwniczony blok mieszkalny z użytkowym poddaszem. Stan techniczny budynku, elewacji jest dobry. W budynku brak jest windy. Nieruchomość ujęta jest w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie i opiece nad zabytkami. Ponadto znajduje się na terenie układu urbanistycznego Nowej Huty, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A –1132 na podstawie decyzji z dnia 30.12.2004 r. Blok objęty jest ochroną wynikającą z obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Nowej Huty”. Ochronie podlega przede wszystkim forma architektoniczna, wystrój elewacji, forma stolarki okiennej i drzwiowej oraz balkony. Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, dla utrzymania spójności architektonicznej i stylowej elewacji bloku dopuszczalna jest wymiana okien pod warunkiem zachowania wymiarów, podziałów oraz proporcji i utrzymania białej kolorystyki. Balustradę balkonu położonego w częściach wspólnych należy malować w kolorze zielonym, analogicznym jak balkony sąsiednie. W lokalu Nr 10 brak jest zabytkowych elementów wystroju i wyposażenia, dlatego prace remontowe prowadzone wewnątrz lokalu nie wymagają uzgodnienia.

Lokal Nr 10 położony jest na pierwszym piętrze w drugiej klatce bloku i składa się z jasnej kuchni o powierzchni 11,08 m2, przedpokoju o powierzchni 7,07 m2, łazienki o powierzchni 2,13 m2, pomieszczenia wc o powierzchni 1,26 m2 oraz trzech pokoi o powierzchniach 10,32 m2, 12,91 m2 i 18,18 m2. Układ pomieszczeń w lokalu jest funkcjonalny, dwa pokoje mają wystawę południowo – wschodnią, kuchnia i trzeci pokój północno – zachodnią. Ściany pomieszczeń w lokalu są tynkowane, malowane farbą emulsyjną, w pomieszczeniach sanitarnych do ½ wysokości malowane farbą olejną. Na podłodze w kuchni położone są drewniane deski przykryte wykładziną pcv, w łazience lastriko, w pomieszczeniu wc wylewka betonowa, w pokojach płyty z dykty przykryte wykładzinami pcv. Stolarka drzwi wejściowych i wewnętrznych jest drewniana. Drzwi są jednoskrzydłowe, współczesne pochodzące z okresu budowy bloku. Stolarka okienna jest drewniana. Okna typu zespolonego o białym kolorze ram. W kuchni i dwóch pokojach są okna dwuskrzydłowe, w jednym pokoju są dwuskrzydłowe drzwi balkonowe. W ścianie pomiędzy kuchnią i pomieszczeniami wc i łazienki w górnej części zlokalizowane są okienka prostokątne w układzie poziomym. Lokal wyposażony jest w grzejniki żeberkowe, żeliwne instalacji ogrzewania centralnego zasilanej z sieci miejskiej. Przeprowadzona w lokalu kontrola instalacji wykazała, iż w łazience z uwagi na małą kubaturę - 5,75 m3 nie ma możliwości zamontowania gazowego piecyka łazienkowego. Obecnie w łazience zachował się elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 80l. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową, domofon, wodno – kanalizacyjną. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Lokal jest wolny od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00084664/9 prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, wolne są od wpisów.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania osobom zainteresowanym jego nabyciem w dniach 18 kwietnia i 07 maja 2018 r. w godz. 14.00 -15.00.

4. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne oznaczonego Nr U006, o powierzchni użytkowej 35,43 m2,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku w Krakowie w os. Słonecznym Nr 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 21.09.2103 r. udziału wynoszącego 59/10000 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, oznaczonej nr działki 87, o pow. 0,1708 ha w obrębie 45, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, objętej KW KR1P/00077431/5.

Cena wywoławcza wynosi: 128 700,00 zł

w tym: cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi: 8 456,00 zł

cena lokalu wynosi: 120 244,00 zł

Wadium wynosi: 13 000,00 zł

Lokal położony jest w pięciokondygnacyjnym budynku wielomieszkaniowym podpiwniczonym, wzniesionym w technologii tradycyjnej, murowany z cegły w latach 1956-1957. W parterze budynku znajdują się lokale usługowe, wejścia do lokali mieszkalnych odbywają się klatkami schodowymi od strony osiedla. Elewacja budynku, jak i korytarze klatek schodowych są odnowione.

Lokal Nr U006 położony jest na parterze, wejście odbywa się z terenu chodnika przez dwuskrzydłowe, pełne drzwi stalowe oraz możliwe jest też z klatki schodowej budynku z półpiętra przez drewniane drzwi jednoskrzydłowe. Lokal składa się z trzech pomieszczeń dwóch usługowych o powierzchniach 22,43 m2 i 11,94 m2 oraz pomieszczenia wc o powierzchni 1,06 m2. Lokal ma wystawę południową. Pomieszczenie usługowe o większej powierzchni dostępne z poziomu chodnika, jest doświetlane przez jedno okno zabezpieczone kratami, stolarka jest drewniana, typu zespolonego oraz przez dwuskrzydłowe nadświetle nad drzwiami wejściowymi. Pozostałe pomieszczenia lokalu są ciemne. W lokalu występuje różnica poziomów, pomieszczenie usługowe o większej powierzchni i wc położone są niżej. Do drugiego pomieszczenia usługowego prowadzą drewniane schody, poziom parteru. Ściany lokalu wykazują ubytki w powłokach malarskich i tynku, posadzki są betonowe. Lokal wentylowany jest przez piony kominowe wentylacyjne, wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną i ogrzewanie centralne zasilane z sieci miejskiej. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Dla przedmiotowego lokalu użytkowego została wydana decyzja Nr 1471/2015 z dnia 18.06.2015 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dot. „Przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny z wewnętrznymi instalacjami wod. – kan., c.o., elektryczną”.

Lokal wolny jest od obciążeń. Działy III i IV KW KR1P/00077431/5 wolne są od wpisów. Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne przeprowadzony został w dniu 15.02.2018 r.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania osobom zainteresowanym jego nabyciem w dniach 19 kwietnia i 08 maja 2018 r. w godz. 14.00 -14.30.

5. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż boksu garażowego Nr G009, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, o powierzchni użytkowej 5,74 m2, położonego w budynku przy ul. Ugorek Nr 1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 25.08.2103 r. udziału wynoszącego 5/10000 części nieruchomości gruntowej, na której jest położony budynek, oznaczonej nr działki 202/3, o powierzchni 0,1961 ha, objętej KW KR1P/00075682/5, obręb 4, jednostka ewidencyjna Śródmieście.

Cena wywoławcza wynosi: 9 300,00 zł

w tym: cena udziału w nieruchomości gruntowej wynosi: 990,00 zł

cena lokalu wynosi: 8 310,00 zł

Wadium: 1 000,00 zł

Boks garażowy G009 położony jest w przyziemiu wielomieszkaniowego budynku Nr 1 przy ul. Ugorek. Dojście do boksu odbywa się z ul. Ugorek, wewnętrzną drogą osiedlową, o nawierzchni asfaltowej, przez przełączkę w bloku oraz po betonowym chodniku wzdłuż budynku Nr 1. Wejście do lokalu odbywa się od strony zieleńca osiedlowego, przez jednoskrzydłowe, drewniane, pełne drzwi. Ściany lokalu są tynkowane, malowane farbą emulsyjną, na podłodze jest betonowa posadzka. Lokal wyposażony jest w działającą instalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania (brak grzejnika).

Z uwagi na położenie, wymiary lokalu i bramy wjazdowej lokal ten nie nadaje się do przechowywania samochodu, a jedynie mniejszych pojazdów. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.

Lokal jest wolny od obciążeń. W dziale III KW KR1P/00075682/5, prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, widnieje wpis informujący, że zarząd wspólną nieruchomością sprawowany będzie z uwzględnieniem przepisów rozdziału czwartego ustawy o własności lokali. Dział IV wolny od wpisów.

Lokal zostanie udostępniony do oglądania osobom zainteresowanym jego nabyciem w dniach 16 kwietnia i 07 maja 2018 r. w godz. 14.00 -14.30.

Przetargi na sprzedaż wymienionych wyżej nieruchomości odbędą się w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29 w dniu 17 maja 2018 r. w sali konferencyjnej, pok. 18

poz. 1 – godz. 9.00

poz. 2 – godz. 10.00

poz. 3 – godz. 11.00

poz. 4 – godz. 12.00

poz. 5 – godz. 13.00

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:

- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Miasta Krakowa, Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4, prowadzony w Banku PKO BP SA Nr 02 1020 2892 0000 5702 0590 1071, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 maja 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Miasta Krakowa, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Krakowa

- w gotówce w kasie Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4- parter najpóźniej do dnia 14 maja 2018 r. kasa przyjmuje wpłaty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.40-15.00 (wpłaty w kasie do kwoty 15 000 zł).

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej opisanego w poz. 1, lokali mieszkalnych z poz. 2-3, lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne z poz. 4 i boksu garażowego z poz. 5 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U z 2017 r, poz. 1221 – z póź. zm.).

Cena nabycia lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej opisanego w poz. 1 płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

Ze sprzedażą lokali mieszkalnych z poz. 2-3, lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne z poz. 4 i boksu garażowego z poz. 5 wiąże się oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Cena udziału w nieruchomości gruntowej zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości. Rozliczenie ceny lokalu

oraz ceny udziału w nieruchomości gruntowej po przetargu następuje z zachowaniem proporcji ustalonej w cenie wywoławczej.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynosi 25 % ceny udziału ustalonej w wyniku przetargu. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego udziału w nieruchomości gruntowej wynoszą 1 % ceny udziału w nieruchomości gruntowej ustalonej w przetargu w przypadku lokali mieszkalnych (poz.2 i 3) oraz 3 % w odniesieniu do lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (poz.4) i boksu garażowego (poz. 5). Do obliczonej w wyniku przetargu pierwszej opłaty i opłaty rocznej zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23%. Opłaty roczne wraz z należnym podatkiem VAT płatne są z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku ustanowienia tego prawa. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 121, poz. 650) nie częściej niż raz na trzy lata. Odsetki za zwłokę regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Cena sprzedaży lokali mieszkalnych (poz. 2 i 3), lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (poz. 4) i boksu garażowego (poz. 5) wraz z pierwszą opłatą z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego i należnym podatkiem VAT - płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Krakowa.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Referacie Przetargów i Zamian, Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29, pokój 413, telefon 12 616-9808 lub 12 616-9809, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl Finanse i Mienie/ Nieruchomości Miasta Krakowa/ Przetargi na Nieruchomości/ oraz wywieszona na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29.

Przetargi zostaną przeprowadzone na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 121, poz. 650) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Prezydent Miasta Krakowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu